Starta ungdomsförening

Digital kurs – Från idé till verklighet!

Att starta en ungdomsförening!

Torsdag 27 okt 18:00-19:15

Tisdag 15 nov 15:00-16:15

Onsdag 7 december 18:00-19:15

Anmälan Att starta ungdomsförening!