Start2019-06-13T15:31:24+02:00

BILDA FÖRENING

Bilda förening tillsammans med dina kompisar

RIKSKONFERENS 2018

Här kan ni ladda ner Powerpoints och annat material.

MIKROBIDRAG & PI-PENG

Sök bidrag för arrangemang, utbyten & resor

Fritidsforum

Bejakar fritidsgårdar, mötesplatser och föreningar för unga och vuxna som arbetar i möten med unga.

Vi tror på ungas handlingsförmåga att själva skapa sitt utrymme för sin fritid. Vi ska vara med och stötta i detta skapande. Vi vill hjälpa unga att från ax till limpa kunna genomföra sina engagemang. I ett samhälle som går allt snabbare och där psykisk ohälsa växer så tror vi på att ungas organisering i frågor som de anser vara viktiga – är en del i arbetet mot något bättre och samtidigt är en nyckel i arbete mot ungas ohälsa.

Vi vet att vuxnas roller för unga är central för ungas utveckling och här kommer vi att stötta med verktyg för att kunskapen ska bli ännu bredare. Vi ser att det är en komplex roll, där allt från hjärta på rätt plats och hjärnan fylld med kunskap är nyckeln till att skapa tillgängliga möten för unga.

Vi vet också att det lokala föreningslivet påverkas av det regionala, att det regionala påverkas av det nationella och att vi behöver verka på samtliga plan för att kunna stötta våra medlemmar.

Tillsammans med våra medlemsföreningar så skapar vi en starkare plattform för ungas röster!

Detta gör vi genom:

  • Bidrag till ungas engagemang

  • Utbildningar

  • Inspirationsträffar

  • Nätverk

  • Samverkan med olika aktörer

Ny styrelse

Fritidsforum har en ny förbundsstyrelse sen senaste förbundsstämman

20 februari 2019|

Agenda 2030

82 svenska organisationer har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring för att stärka Sveriges arbete med Globala målen för hållbar utveckling.

20 februari 2019|