Start2020-01-20T18:50:39+01:00

Barnkonventionen i Linköping

februari 5 @ 10:00 - 15:00

Barnkonventionen i den öppna fritidsverksamheten Från januari 2020 så blir barnkonventionen en del av svensk lagstiftning. Detta innebär att det behövs arbetssätt [...]

Ledarskap Tillsammans

februari 8 @ 10:00 - 15:30

Ledarskap tillsammans är skapad för att både ungdomar och ledare ska lära sig ledarskapet tillsammans. Kursen pågår under 2 dagar mellan jan [...]

Coachande ledarskap, Stockholm

februari 17 @ 09:30 - 15:30

Coachande ledarskap Välkommen till en kurs för personal inom fritidsverksamheten där du får träna på att genomföra coachande samtal. Vi går igenom: [...]

Chefsnätverket

februari 21

Den 21 februari kör vi igång vårt chefsnätverk! Denna gång i Stockholm! Under förmiddagen: Mia Börjesson, leg psykoterapeut och auktoriserad socionom att [...]

  • Projekt

Plats för ungt inflytande som finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Projektet med syftet att öka ungas organisering och delaktighet i samhället. Idén bygger på att skapa, utveckla och handleda lokala plattformar som utformas och drivs av unga med målet att göra sin röst hörd. Kontakt: Mediha.ahmadi@fritidsforum.se

Find Yourself  är ett projekt som syftar till att utbyta goda erfarenheter kring hur man främjar empowerment och ungas delaktighet i samhället och på den egna mötesplatsen. Projektet innebär att fritids- och föreningsledare från Sverige, Marocko, Frankrike och Italien hälsar på varandra under en vecka för att lära och diskutera metoder och förhållningssätt. klas.marklund@fritidsforum.se

Possible 4.7 är ett nordiskt samverkansprojekt som syftar till att lyfta upp ungas röster inom hållbarhetsmålen och vad de själva anser vara viktigt.I Sverige gör vi detta genom att skapa samtal och studiecirklar med unga för att ta fram metoder för hur den generationen kan arbeta med hållbarhet.  Projektet samarbetar med Island, Danmark, Finland, Norge, Åland och Grönland. Kontakt: klas.marklund@fritidsforum.se

Agenda 2030

82 svenska organisationer har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring för att stärka Sveriges arbete med Globala målen för hållbar utveckling.

20 februari 2019|