Start2019-09-11T05:50:19+02:00

Vi engagerar de öppna mötesplatserna!

Fritidsforum är en partipolitiskt obunden ideell förening. Grunderna i föreningen kommer från hemgårdsrörelsen där man ville ge människor möjlighet till ökad kunskap, självkänsla och glöd i kampen för att förändra levnadsförhållandena, än idag jobbar vi för dessa ideal.

Vi har funnits som en drivande kraft för de öppna mötesplatserna,  den öppna fritidsverksamheten, fritidsledares yrkesroll, möten mellan generationer och ungas organisering i över 80 år. Genom åren har vi bedrivit sakfrågor som stärkt mötena på de öppna mötesplatserna, fritidsledares kompetens samt lyft fram ungas drivkrafter och egenskaper.

2019

I dag består vi av 120 medlemsföreningar med över 4500 medlemmar som gör skillnad för både den öppna fritidsverksamheten och ungas engagemang.

Vårt mål är att utveckla, synliggöra och förbättra möjligheterna för ungas organisering, stötta samt kompetensutveckla fritidsledare och kommuner i arbetet samt vara en drivande kraft i den sociala hållbarheten i samhället.

Under 2019 och framåt så driver vi projekten

Plats för ungt inflytande som finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Projektet med syftet att öka ungas organisering och delaktighet i samhället. Idén bygger på att skapa, utveckla och handleda lokala plattformar som utformas och drivs av unga med målet att göra sin röst hörd

Find Yourself  är ett projekt som syftar till att utbyta goda erfarenheter kring hur man främjar empowerment och ungas delaktighet i samhället och på den egna mötesplatsen. Projektet innebär att fritids- och föreningsledare från Sverige, Marocko, Frankrike och Italien hälsar på varandra under en vecka för att lära och diskutera metoder och förhållningssätt.

Ny styrelse

Fritidsforum har en ny förbundsstyrelse sen senaste förbundsstämman

20 februari 2019|

Agenda 2030

82 svenska organisationer har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring för att stärka Sveriges arbete med Globala målen för hållbar utveckling.

20 februari 2019|