Fritidsforum är en idéburen ideell riksorganisation. Vi tror på ungas egna krafter och resurser och driver på och agerar för öppna demokratiska mötesplatser för alla åldrar 
Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna i Sverige är mötesplatser som ska ge barn och unga möjlighet att utvecklas. Fritidsforum arbetar för att stimulera fritidsgårdarna – genom kurser, utbildningar, nätverk och projekt som gör att barn och ungas röster hörs. Vi stödjer ungas inflytande, egenorganisering, delaktighet och empowerment – egenmakt.

Öppna mötesplatser

Förutom fritidsgårdarna arbetar vi med öppna mötesplatser för möten mellan barn, unga och vuxna. Som förbund ställer vi oss bakom att det ska finnas öppna mötesplatser där vi bor, med plats för umgänge och kulturella/föreningsaktiviteter för alla åldrar.

Fritidsledarens yrkesroll

Arbetsfältet för fritidsledaren är den fria tiden, något som gör rollen unik och ger möjlighet att skapa långsiktiga relationer med barn och unga. Viktiga grundstenar  i den kontakten är det frivilliga medverkandet/deltagandet, ett lustfyllt lärande och en större grad av egenmakt (att ha styrka och självständighet att påverka sitt eget liv).  Ett främjande förhållningssätt där fokus ligger på kompetens, resurser och möjligheter  är av avgörande betydelse, liksom kontexten, närmiljön. Fritidsledaren arbetar för social-, kulturell och demokratisk utveckling i lokalsamhället i samverkan med andra aktörer.

Personal inom öppna mötesplatser

Många verksamheter som driver mötesplatser är aktörer inom civilsamhället. Arbetar du med barn och unga på en sådan mötesplats har du möjlighet att ta del av samma förmåner som personal på fritidsgårdar, från utbildningar till andra stödformer. Arbetet med barn och unga är i ständig förändring och den snabba digitaliseringen gör nya arbetsmetoder möjliga. Kontakta oss för att se just dina möjligheter!

DU ÄR VIKTIG

Se varför

DU ÄR UNIK

Din roll som personal i arbete med barn, unga och unga vuxna är viktig. Fritidsforum vill påminna dig om att du inte är ensam. Vi finns här för dig!

TILLSAMMANS

Klicka här!

VI FÖRSTÅR DET

Förändring sker inte utav sig själv, det krävs samverkan mellan olika parter som ser samma vision. Vi tror på kraften att samverka, tror du?

AKTUELLT

Kontakta oss

Hitta oss!

Kungsholmstorg 10
112 21 Stockholm

Ring oss!

08-16 07 25
Mån - Fre, 10:00-14:00

Kontakta oss