Vi ser att ungas möjligheter till att både formulera sitt engagemang men också att genomföra sina projekt kommer att ligga till grund till framtidens föreningsliv. Under hösten 2019 kommer vi att lansera #ungasforum, som kommer att ligga till grund för att ta fram ungas engagemang om i Sverige.

Fritidsforum verkar för att ungas röster betyder något. Vårt arbete handlar om att se till att unga har ett forum att dels hitta verktyg för att uttrycka sin opinion men också stötta unga att våga aktivera den opinionen.  Arbetet innebär också att hitta tillvägagångssätt för att ta reda på vad barn och ungdomar vill ha för typ av information och att ge unga ett forum för att hitta varandra.

För mer kontakt maila: klas.marklund@fritidsforum.se