Välkommen till en kurs för personal som arbetar med barn eller unga som syftar till att ge målgruppen verktyg för djupare förståelse kring vad mötesplatsen innebär för området och det främjande arbetet som yrkesrollen medför.

Den öppna mötesplatsen
Den öppna mötesplatsen har länge haft en stor betydelse inte bara för den målgrupp som vistas där utan även i området där den finns. Mötesplatserna skapar trygghet, stabilitet och sammanhang och får med det även ett stort ansvar som samhällsaktör, arbetsgivare och framförallt för dess målgrupper

Nulägesanalys
Utbildningens första del är en tillbakablick för hur arbetet sett ut tidigare och hur det ser ut idag. Vi tar upp fritidsledarens betydelse, utmaningarna och möjligheterna kring att arbeta på mötesplatsen samt hur vi kan arbeta proaktivt för att skapa social hållbarhet. Fortsatt så konkretiserar vi verktygen till att inspirera till att utveckla det hälsofrämjande- och inkluderande arbetet. Vi gör även en framtidsspaning för hur utvecklingen av arbetet kan komma att se ut inom några år.

Kursinnehåll: 

  • Mötesplatser som samhällsaktör
  • Fritidsledarens roll
  • Mötesplatsens arbetsmiljö
  • Social hållbarhet
  • Mötesplatsens betydelse för unga
  • Hälsofrämjande arbetet

Vi skräddarsyr utbildningarna för att bäst passa just era medarbetare och verksamhet.

Målgrupp: Personal som arbetar med unga

Tid: 3h

Anmälan info@fritidsforum.se