Fritidsforum erbjuder kurser, utbildningar, event och nätverk som stimulerar till dialog och kompetensspridning mellan yrkesverksamma som arbetar inom den öppna kultur- och fritidsverksamheten riktad till ungdomar. I första hand riktar vi oss till fritidsledare, ungdomsarbetare, arbetsledare och chefer som ansvarar för öppen kultur- och fritidsverksamhet.

Fritidsforums utbud kan erbjudas på olika platser i hela Sverige. Vi planerar utbildningarnas innehåll och placering i samråd med våra medlemmar.

Denna kurs får er att sätta fokus på…

Delaktighet och inflytande i öppen verksamhet

Är fritidsgården tillgänglig för ungdomars delaktighet och inflytande? Är besökarna konsumenter eller producenter av fritidsverksamhet? Hur kan fritidsledarna stimulera till ökad motivation och delaktighet för unga att vilja ta ansvar för sin fritid?

Det och lite till reder vi ut tillsammans. Målet med utbildningen är att synliggöra metoder som leder till att unga får ökat inflytande och större makt över sin fritid på och utanför mötesplatsen. Kursen riktar sig till personal som arbetar i öppen ungdomsverksamhet som söker inspiration och vill stärka det demokratiska arbetet på sin mötesplats.

Målgrupp: Fritidsledare, arbetsledare, chef

Datum: onsdag 18 maj och tisdag 31 maj 9:00-12.00

Plats: Kommer snart, Stockholm

Kostnad: 400 kr för medlemmar och 900 kr för icke medlemmar

Kursledare: Maud Björnstedt, Malin Atterling

Anmälan senast den 11/5 till: kansli@fritidsforum.se

Kontakta Fritidsforum om ni önskar beställa kursen. kansli@fritidsforum.se

”Alla är välkomna till vår mötesplats” – vi fördjupar oss i strukturell rasism och afrofobi

Känner sig alla unga välkomna till ungas mötesplatser? Hur kan fritidsledarna stärka sin kunskap och förståelse för grupper av unga som systematiskt utsätts för utanförskap? Den här gången utgår vi bland annat från rapporten Om barn och ungas utsatthet för rasism, vilket är Barnombudsmannens rapport från 2021 med intervjuer från 73 barn och unga i åldern 12-18 år.

”Barnen vi träffat vill att vuxna ska lära sig mer om vad rasism är, hur den uttrycks och kan drabba barn för att de bättre ska kunna stärka och skydda barn. De barn som är utsatta för mycket rasism uttrycker också ett starkt behov av att vuxna ska gripa in.”

Kursen riktar sig till personal som arbetar i öppen ungdomsverksamhet och som vill öka sin förståelse och vässa sina verktyg för ungdomars möte av rasism och vad en kan göra för att förbättra situationen för unga.

Målgrupp: Fritidsledare, arbetsledare, chef

Datum: tisdagarna 17 maj och 24 maj 9:00-12.00

Plats: Fritidsforums lokaler Kungsholmstorg 10, Stockholm

Kostnad: 400 kr för medlemmar och 900 kr för icke medlemmar

Kursledare: Isatou Keitta, Kaddy Makalo Clifford, Maud Björnstedt

Anmälan senast 10/5 och frågor: kansli@fritidsforum.se

Ungas organisering – att starta förening

Kursen ger kunskap i hur du som personal inom öppen fritidsverksamhet coachar unga att organisera sig utifrån sina egna villkor. Genom konkreta exempel får du ta del av hur unga kan ta till vara sina egna idéer genom att själv samla ihop en grupp av unga i form av ett projekt eller i en förening, något som kan bidra till att stärka en känsla av delaktighet och inkludering bland dem – och utveckla demokratin i samhället. Du får tips om och lär dig hur du som personal bistår unga att mobilisera egen kraft för att förverkliga en idé och hur du kan stötta längs vägen, utan att ta över processen.

Kontakta Fritidsforum om ni önskar beställa kursen. kansli@fritidsforum.se