Välkommen till en kurs för personal som arbetar med unga som syftar till att ge grundläggande kunskap om metoder inom konflikthantering och det trygga relationsbaserade förhållningssättet. 

Konflikt- och fördomsfria mötesplatser
Är det ens möjligt? Med lite nyfikenhet, tålamod och arbete så finns det goda chanser till att skapa tryggare mötesplatser.

Syftet är att upplysa om vilka verktyg som finns och vilket arbete som är främjande för olika mötesplatser.

Relation kontra konflikt
Olika sorters konflikter mellan olika grupper och individer dyker ständigt upp. Dessa konflikter är viktiga lärotillfällen som om de inte hanteras rätt kan förstöra relationen för en hel grupp. Konflikter och fördomar är oundvikliga. Däremot så finns det både kunskap, verktyg och strategier för hur konflikthantering och fördomskritik kan förenkla det dagliga arbetet.

Konsekvensanalys
Under kursen kommer vi att ta upp ämnen som rör sig kring konflikter som kan uppstå på mötesplatser, hur en snabb konsekvensanalys kan se ut samt hur vi kan göra om vi är konflikträdda. Vi tar också upp fördomar som medel att skapa konflikter och goda exempel på hur mötesplatsen kan arbeta för att komma ifrån det.

Kursinnehåll:

  • Vad innebär en konflikt- och fördomsfri mötesplats
  • Konflikthantering i grupprocesser
  • Ungas konflikter – vad triggar?
  • Fördomskritik hur använder vi det som verktyg i konflikthantering?
  • Goda exempel

Vi skräddarsyr utbildningarna för att bäst passa just era medarbetare och verksamhet.

Målgrupp: Personal som arbetar med unga

Tid: 3h

Anmälan info@fritidsforum.se