Konflikt- och fördomsfria mötesplatser

Är det ens möjligt? Med lite nyfikenhet, tålamod och arbete så finns det goda chanser till att skapa tryggare mötesplatser.

Vi kör igång med vår utbildning konflikt- och fördomsfria mötesplatser för att upplysa om vilka verktyg som finns och vilket arbete som är främjande för olika mötesplatser.

Olika sorters konflikter mellan olika grupper och individer dyker ständigt upp. Dessa konflikter är viktiga lärotillfällen som om de inte hanteras rätt kan förstöra relationen för en hel grupp. Konflikter och fördomar är oundvikliga. Däremot så finns det både kunskap, verktyg och strategier för hur konflikthantering och fördomskritik kan förenkla det dagliga arbetet.

Under kursen kommer vi att ta upp ämnen som rör sig kring konflikter som kan uppstå på mötesplatser, hur en snabb konsekvensanalys kan se ut samt hur vi kan göra om vi är konflikträdda. Vi tar också upp fördomar som medel att skapa konflikter och goda exempel på hur mötesplatsen kan arbeta för att komma ifrån det.

I denna utbildning så tar vi upp följande:

  • Vad innebär en konflikt- och fördomsfri mötesplats
  • Konflikthantering i grupprocesser
  • Ungas konflikter – vad triggar?
  • Fördomskritik hur använder vi det som verktyg i konflikthantering?
  • Goda exempel

Utbildningen syftar till att ge en grundläggande kunskap kring konflikthantering, metoder och förhållningssätt.

Utbildningsinformation

Våra utbildningar är avsedda för kompetensförsörja och förstärka personal som arbetar med unga.

Vi skräddarsyr utbildningarna för att bäst passa just er verksamhet.

Målgrupp: Personal som arbetar med unga

Tid: 3 timmar

Kontakt: info@fritidsforum.se