Alla är välkomna – Strukturell rasism – afrofobi

Känner sig alla unga välkomna till ungas mötesplatser? Hur kan fritidsledaren / ungdomsarbetaren stärka sin kunskap och förståelse för grupper av unga som systematiskt utsätts för utanförskap? Vi utgår från Barnombudsmannens rapport och barn och ungas utsatthet för rasism, med intervjuer från 73 barn och unga i åldern 12-18 år. Vi kommer att ge en ökad kunskap och förståelse för barn och ungas utsatthet för rasism och hur du kan möta det i ditt ledarskap. Rapporten pekar tydligt på att barn som utsätts vill ha hjälp av vuxna att få stopp på utsattheten, få skydd stöd och verktyg för att hantera rasismen de utsätts för.

Strukturell rasism och afrofobi är det första temat i serien ”Alla är välkomna”, som belyser utanförskap och diskriminering ur ett barn och ungdomsperspektiv. Vi delar erfarenheter, belyser synsätt, arbetssätt och metoder. Omfattning: heldag.

Målgrupp:     Fritidsledare, ungdomsarbetare, ledningspersoner och chefer som arbetar i eller med öppen fritids- och ungdomsverksamhet

Datum, tid och kursort:

  • Tisdag 13 september kl 9:00-16:00, Stockholm, max 30 deltagare
  • Torsdag 20 oktober kl 10:00-15:00, Digitalt via zoom
  • Torsdag 24 november kl 9:00-16:00, Malmö, max 30 deltagare

Kursledare: Isatou Keitta, Kaddy Makalo Clifford, Maud Björnstedt

Kostnad: 800 kr/person för medlemmar och 1100 kr/pers för icke medlemmar.

Frågor:          kansli@fritidsforum.se

Anmäl dig här!