Livet är en fest – workshop

Sedan 2003 har Livet är en festival arrangerats av olika kommuner och unga tillsammans med oss på Fritidsforum.

Nu under 2019 tar vi en paus för att samla ihop oss och tar in allt som tidigare varit bra för att nu se vad som kan och ska förbättras. Vi hoppas på att dagen kommer ge nya tankar om vad festivalen ska innehålla och göra den ännu bättre.

Givetvis ska festivalen leva vidare av unga, för unga, där ungdomsinflytande står som den ledande delen.

Under augusti 2019 så bjuder vi in till en workshop för att kunna ta in så mycket information som möjligt men också för att kolla på hur vi ska kunna göra festivalen ännu mera tillgänglig för våra unga. Vi hoppas att ni som tidigare varit med och arrangerat festivalen har möjlighet att delta och även framtida arrangörer.

Workshopen syftar till att diskutera framtid och förhoppningar samt säkerhet och jämställdhet. Livet är en festival ska vara en trygg plats för våra besökare och en plats där ungas tankar kommer till verklighet.

Fritidsforum vill att festivalen utvecklas till ett ytterligare forum för unga.

Datum: 24 augusti 2019

Tid: 10.00 – 15.00

Plats: Stockholm (informeras om vid anmälan)

Anmälan till: klas.marklund@fritidsforum.se senast den 23 juli.

Livet är en festival är Sveriges största fritidsdsgårdsfestival och är en festival för ungdomar mellan 13-17 år där vi vill uppmärksamma alla likas värde och historia. Vi strävar efter att alla ska känna sig delaktiga och välkomna. Musik, dans, tävlingar, roliga aktiviteter, soft häng, bad, workshops, föreläsningar, & mingel. Fantastiska artister och DJs kommer tillsammans med er att göra detta till en festival att minnas för livet.

Förhoppningen är att visa på erfarenheter, mångfald och den breda representation av unga som finns i Sverige och världen. Det handlar om inflytande, möjlighet att påverka, att bli sedd och hörd – det ligger som grund för att skapa trygga mötesplatser där alla känner sig delaktiga.