VÅRA UTBILDNINGAR

Välkommen att delta i Fritidsforums kurser, nätverk och konferenser under hösten 2022

Kurs: Delaktighet och inflytande i öppen fritids- och ungdomsverksamhet
Kurs: Strukturell rasism och afofobi
Ledarskapsutbildning för unga
Utbildning i coachande förhållningssätt
Fritidsledarnätverket – höstens träff
Ungt inflytande – nätverk för unga – träff på höstlovet
Chefsnätverket
Att starta ungdomsförening
Konferens Om ungas hälsa den 8 december
Mer information kommer snart