Ungt inflytande är ett nätverk för unga av unga. Det är en plattform där unga tillsammans får tid och utrymme att diskutera om ungas inflytande och delaktighet i den öppna kultur- och fritidsverksamheten. Ni kan komma från en ungdomsförening, en fritidsgård eller från en annan mötesplats för unga.

Den här gången planerar Amira från Linköping och Närvid från Malmö eventet, i samarbete med Fritidsforum.

Vad?

Vi reser från olika håll och samlas på en vacker plats i Södra Sverige! Det blir gemenskap, lägerkänsla, vi pratar om ungas delaktighet och inflytande, har workshop, föreläsningar, artister kommer på besök och du får umgås med ungdomar från andra delar av Sverige.

När?

Helgen 6-8 maj. (Aktiviteterna startar på lördag morgon, men kom gärna redan på fredagskvällen om ni vill.)

Anmälan?

Anmälan gör ni på mail direkt till kansli@fritidsforum.se senast den 20 april. Maila oss och skriv vilka ni är och vilken mötesplats ni finns på så hör vi av oss med anmälningsformulär och mer information. Först till kvarn gäller!

Vilka?                                 

Ungdomar i åldrarna 16-25 år (4 ungdomar + en ledare*), totalt finns det plats för 40 deltagare. Eventet riktas endast till medlemmar i Fritidsforum.                                          

Var?

Vi ska vara på en plats som heter Hästveda som ligger i Skåne. Det går tåg dit. Vi hämtar upp alla som behöver vid tåget.

Kostnad?                            

Ingen kostnad för lägret inkl mat, logi, aktiviteter och föreläsningar. Ni får bekosta resan dit och hem. Men ni kan söka PI-bidrag från Fritidsforum och då blir resan helt utan kostnad för er.

Pi-bidrag kan ni söka på Fritidsforums hemsida under fliken föreningar.

*Ledarens funktion: Ledaren har till synes en ganska passiv roll i Ungt inflytande, men har en viktig funktion ur ett hållbarhetsperspektiv. Det innebär att ledaren ska förstå ungdomarna bättre, bekräfta och möjliggöra för de unga som vill fortsätta sin utveckling och påverkansarbete på hemmaplan.

Kategorier: Övrigt