Tid 2009-2012

Projektledare David Nilsson

Bidragsgivare Allmänna Arvsfonden

Deltagande fritidsgårdar Hässlehus fritidsgård (Borås), Kulans fritidsgård (Lidingö), Lillåns fritidsgård (Örebro),Tjängan (Borlänge) samt Legenden och Treffen (Gävle).

Projektets mål, att stärka delaktighet, demokrati och ungdomars makt över sina egna liv (empowerment).

Ledare och unga utbildades för att öka och stärka sin kunskap och medvetenhet inom kunskapsområdet. Utifrån sina nyvunna erfarenheter testade fritidsledare och unga att skapa olika metoder t.ex. genom egna projekt och evenemang.

I november 2009 träffades alla för första gången på ungdomens hus Tuben i Farsta och deltog i den första utbildningsdagen. Nettan Dahlqvist, Demokratiakademin och Kipa Poikolainen, Fritidsforum berättade hur ett framgångsrikt arbete kan se ut för att öka just ungdomsinflytande på gården och ungdomars egenmakt. Ledare och unga fick många tillfällen att prova på olika verktyg som de kan använda hemma, t.ex. café modellen. I slutet av dagen planerade unga och vuxna projektdeltagare tillsammans, hur projektet skall fortsätta och planerade kommande utbildningsdagar.