Starta ungdomsförening

Fritidsforum stimulerar ungas organisering och ungas självständighet och lyfter fram föreningens betydelse för unga. Hur gör en för att starta och driva en egen idé och stärka sitt intresse tillsammans med andra i föreningsform? Fritidsforum stödjer ungdomsföreningar som verkar för kultur- och fritidsaktiviteter för unga, samt utbildar personal och ungdomar i att starta ungdomsförening och vad det innebär.

 

Ungdomsföreningar kopplade till Fritidsforum får årliga bidrag utifrån föreningens antal medlemmar. Ungdomsföreningar kan söka bidrag till att göra kultur- och fritidsaktiviteter, s k mikrobidrag, eller bidrag till resor för att träffa andra unga i andra orter s k pi-peng, se www.fritidsforum.se/sokabidrag.

Målgrupper:

  • Ungdomar som vill starta ungdomsförening
  • Fritidsledare och ungdomsarbetare som vill stimulera unga att starta ungdomsförening, för att utveckla ungdomars egenmakt och demokratiska utveckling på fritiden.

Anmäl ert intresse:   I samråd med er skapar vi en lokalt anpassad utbildning.

Frågor:          kansli@fritidsforum.se                

Anmäl dig här!