Fritidsforum är en ideell riksorganisation som skall verka för medlemmarnas intressen. Medlemmarna är idéburna verksamheter/mötesplatser och ungdomsföreningar. Fritidsforum är en viktig del av samhällets sociala, kulturella och demokratiska infrastruktur. Våra verksamheter/mötesplatser och föreningar samverkar lokalt för att stärka demokratin, grannskapet, solidariteten och individens utveckling. Fritidsforum är religiöst och partipolitiskt obundet.

Ladda ner stadgarna här: Fritidsforum Stadgar