Tid 2011-

Projektledare Frida Dahlberg och Lisa Ingestad

Bidragsgivare Allmänna Arvsfonden

Deltagare Linerogården i Lund, Bergsjögården i Göteborg, Älvan mötesplats för tjejer i Karlstad och Fritidsgården Söder i Skellefteå.

Projektet syftar till att skapa en etablerad ungdomsledarutbildning för unga på fritidsgårdar och andra mötesplatserna.

Centralt är det demokratiska förhållningssättet och det icke-formella lärandet.

Ledare och ungdomar- fokusgrupper får möjlighet till att påverka och utforma en utbildning för unga som vill ta ett större ansvar på fritidsgårdar och mötesplatser för att utveckla sin kompetens. Det handlar om att vägleda de unga i vuxenblivande. T.ex. om att lära sig att ta ansvar för sig själv och för andra, förstå demokrati och ha olika perspektiv, förverkliga sig själv och kunna leda andra som är yngre

Projektledaren har en referensgrupp bestående av ungdomsorganisationer som genomför ungdomsledarutbildningar där KFUM-KFUK, Vi Unga, Svenska scoutrådet och 4H- gårdarna är med. Referensgruppen kommer att fungera som bollplank för värdegrunds- och metodfrågor och viss mån som kvalitetssäkring. Här kommer ett samtal om det icke-formella lärandet att föras. Till projektet kommer också metodhandledare var knutna. Metodhandledarna har erfarenhet av att arbeta med metoder som stärker egenkraften och ökar förståelsen av samspel med andra och att kunna ta på sig en ledarroll.