Tid: 2016 -2018

Projektledare: Fredrik Thelander (fredrik.thelander@fritidsforum.se)

Bidragsgivare: Arvsfonden

Hemsida: prataomdet.nu (här kan ni även beställa material som tagits fram i projektet)

Syftet är att lära och stärka ungdomar med funktionsnedsättning att använda medier på ett sätt som ökar deras möjligheter och ger dem bättre förutsättningar att delta på lika villkor.

Det gör vi genom:

–        att tillsammans med unga analysera och beskriva hur och varför de använder sociala medier.

–        att öka kunskapen om sociala mediers möjlighet hos personal och vårdnadshavare, för att där igenom öka deras möjligheter att handleda unga att vara aktiva på sociala medier samt minimera riskerna.

–        att personal och vårdnadshavare tillsammans med unga utvecklar förhållningssätt och metoder.

–        att riktlinjer och policy i de medverkande kommunerna granskas och eventuellt revideras så att målgruppen kan mötas och få det stöd som de behöver.

Målgruppen är unga, med någon form av funktionsnedsättning, som på sin fria tid besöker mötesplatser, samt använder sociala medier. Sekundär målgrupp är personal som möter unga med funktionsnedsättning på fritiden. Vårdnadshavare till unga med funktionsnedsättning samt pedagoger.

Deltagande kommuner: Sundsvall, Sollentuna, Täby, Lidingö, Jönköping, Växjö (Funkibator).