Tid: 2018 – Pågående

Projektledare: Mediha Ahmadi (mediha.ahmadi@fritidsforum.se)

Bidragsgivare: Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, MUCF

Plats för ungt inflytande är ett treårigt projekt med syfte att öka ungas organisering och delaktighet i samhället.

Projektet bygger på att skapa, utveckla och handleda lokala plattformar som utformas och drivs av unga. Arbetet sker främst genom utbildningar, workshops på de lokala mötesplatserna och nationella träffar. Genom att stötta unga att själva organisera sig och handleda dem i processer som att starta föreningar och arbeta tillsammans i projekt bidrar projektet ”Plats för ungt inflytande” till kontinuitet och en spridning av kunskap bland fler. Därmed minskar också risken för avbrott i arbetet till exempel när engagerad och kunnig personal vid mötesplatsen slutar eller byts ut.

De lokala plattformarna ska fungera som en kunskapsbas som tillvaratar ungas erfarenheter, och som demokratiska mötesplatser som erbjuder unga möjlighet och stöd att utveckla sina egna idéer. Inom ramen för projektet ordnar vi också ledarutbildningar till personal på fritidsgårdar och andra mötesplatser med syfte att öka kunskap om hur man kan stötta unga i att förverkliga sina idéer och arbeta i föreningsform. Slutligen vill vi att de lokala plattformarna ska fungera som en direkt samtalskanal mellan de unga och lokala politiker och andra beslutsfattare, så att unga får möjlighet att påverka och föra fram sina åsikter utifrån sina egna intressen. Projektet är inne på sitt tredje och sista projektår, som inleddes 1 okt 2020. Covid 19 pandemin har påverkat arbetsformerna i projektet.

PLATS FÖR UNGT INFLYTANDE 2.0

CHECKA VIDEON NU!