Projekt “Find Yourself” 1/9-18 – 30/5 21 (förlängt)

”Find Yourself” är ett projekt som syftar till att utbyta goda metoder och erfarenheter kring hur man främjar empowerment och ungas delaktighet i samhället och på den egna mötesplatsen. Projektet innebär att fritids- och föreningsledare från Sverige, Marocko, Frankrike och Italien hälsar på varandra under en vecka för att lära och diskutera metoder och förhållningssätt. Ursprungligen var det meningen att genomföra åtta stycken sådana internationella träffar under projekttiden där åtta stycken (olika varje gång) ledare från Sverige deltar.

Projektet ska avslutas med en konferens i Strasbourg dit Sverige kan skicka 25 deltagare och ett annat resultat av projektet ska bli en bok där de fyra mest intressanta metoderna från varje land presenteras. Boken kommer att vara färdig i slutet av sommaren.

På grund av Coronapandemin, som slog till när hälften av de internationella träffarna hade genomförts, så kommer de sista fyra träffarna att genomföras digitalt under våren 2021. Var och en av dessa träffar kommer att genomföras under fem dagar med två pass om 1,5 timme styck. Det kommer att vara möjligt för fritidsledare och ungdomar med intresse av ledarskap att delta i en eller flera av dessa.

Värd, datum och övergripande tema för de digitala träffarna är:

Frankrike: 15-16-18-19-22/3

Tema: Kollektiv ung aktivism

Hierarkiska relationer

Ungdomsparlament.

Italien: 24/3-2/4

Tema: Ungdomar som är engagerade i minnet av 2:a världskriget

Integration av migranter

Sverige (Fyrhuset): 6-10/4

Tema: Ungdomsstyrda verksamheter, projekt och aktiviteter

Ledarutbildning för unga

Digital verksamhet för unga.

Marocko: 12-16/4

Tema: Integration av migranter

Ungdomsstyrda aktiviteter på landsbygden

Ungt entreprenörskap

Den avslutande konferensen, ”Youth Forum”, i Strasbourg hoppas vi fortfarande kunna genomföra som planerat, 28-30/4. Även här finns det möjlighet för fritidsledare och äldre ungdomar som är medlemmar i Fritidsforum att delta.

Anmäl ditt intresse för att delta i de digitala träffarna och/eller i Strasbourg-konferensen,  till carolina.ehrnrooth@fritidsforum.se

Har du frågor om innehållet i projektet? Kontakta Staffan Lindqvist, staffan.lindqvist@settlements.se