Projekt “Find Yourself” 1/9-18 – 31/1 -21

”Find Yourself” är ett projekt som syftar till att utbyta goda erfarenheter kring hur man främjar empowerment och ungas delaktighet i samhället och på den egna mötesplatsen. Projektet innebär att fritids- och föreningsledare från Sverige, Marocko, Frankrike och Italien hälsar på varandra under en vecka för att lära och diskutera metoder och förhållningssätt. Det kommer att genomföras åtta stycken resor (observation courses) under projekttiden och till varje träff kommer åtta stycken (olika varje gång) ledare från Sverige att delta. Projektet avslutas med en konferens i Paris dit Sverige kan skicka 25-30 deltagare, i oktober 2020.

Grundläggande fakta:

 • Fyra verksamhetsställen/regioner från fyra länder deltar i projektet; Marocko, Italien, Frankrike och Sverige. Frankrike är projektägare. I Sverige deltar Hemgården i Lund, Fyrhuset i Värmdö, Fritidsförv i Borås samt i Uppsala.
 • Det ska genomföras åtta ”observation courses” under projekttiden; två i varje land. I Sverige skall de göras på Hemgården i Lund samt på Fyrhuset i Värmdö. Dessa träffar är fem dagar långa. I dessa observation courses deltar åtta personer från varje land (två från varje verksamhetsställe/region). Lund och Värmdö kommer alltså att ta emot 24 deltagare under fem dagar.
 • Det finns en ledningsgrupp, kallad ”pilot committee”, som består av en representant från varje land samt projektledaren. I gruppen ingår Patricia Brenner, projektledare (Frankrike), Melanie Rousset (Frankrike), Adriana Persia (Italien), Mohammed Ennahili (Marocko) samt Staffan Lindqvist (Sverige).
 • Det ska bildas en ”referent group” i varje land. Denna ska bestå av en koordinator från varje verksamhetsställe/region. Staffan leder gruppens arbete i Sverige.

Tidplan för projektet

 • November/December 2018. Planeringsträff för den nationella referentgruppen i Stockholm.
 • Januari 2019. Ett tre-dagars kick-off möte i Stockholm för projektet.
 • April, vecka 14. Observation course nr 1 i Marrakesh, Marocko.
 • Maj, vecka 19. Observation course nr 2 i Genua, Italien
 • Juni, vecka 26. Observation course nr 3 i Romans-sur-Isere, Frankrike
 • September/Oktober 2019. Observation course nr 4 I Lund, Sverige
 • Mars 2020. Observation course nr 5 i Rabat, Morocco.
 • April 2020. Observation course nr 6 I Poitiers, Frankrike
 • Maj 2020. Observation course nr 7 I Värmdö, Sverige
 • Juni 2020. Observation course nr 8 I Cagliari, Italien
 • Oktober 2020. Avslutningsseminarium I Paris. 25-30 deltagare från var och ett av de deltagande länderna.

För mer information, kontakta Staffan Lindqvist, staffan.lindqvist@fritidsforum.se eller via telefon, 0706 890724