Här nedan får ni en överblick av Fritidsforums avslutade projekt. Du hittar även information om projektperiod, projektledare och bidragsgivare.

I dagsläget finns inga aktuella projekt.

Avslutande projekt 

PLATS FÖR UNGT INFLYTANDE

Plats för ungt inflytande är ett tilltänkt treårigt projekt med syftet att öka ungas organisering och delaktighet i samhället. Idén bygger på att skapa, utveckla och handleda lokala plattformar som utformas och drivs av unga med målet att göra sin röst hörd. Ett problem som är högst aktuellt idag är att erfarenheterna och kompetensen oftast försvinner när exempelvis engagerad personal på mötesplatser slutar.

LÄS MER

Period: 2018 – 2021

Projektledare: Mediha Ahmadi (mediha.ahmadi@fritidsforum.se)

Bidragsgivare: Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor

FIND YOURSELF

Find Yourself är ett projekt med syftet att utbyta erfarenheter kring empowerment och ungas delaktighet i samhället och på den egna mötesplatsen. Projektets metod bygger på att fritids- och föreningsledare från Sverige, Marocko, Frankrike och Italien hälsar på varandra under en vecka för att lära sig och diskutera både metoder och förhållningssätt. Totalt genomförs åtta erfarenhetsutbyten med syftet att stärka kompetens. 

LÄS MER

Period: 2018 – 2021

Kontaktperson: Staffan Lindqvist (staffan.lindqvist@fritidsforum.se)

Bidragsgivare: Erasmus +

Projekt ID 

Syftet är att lära och stärka ungdomar med funktionsnedsättning att använda medier på ett sätt som ökar deras möjligheter och ger dem bättre förutsättningar att delta på lika villkor. Målgruppen är unga, med någon form av funktionsnedsättning, som på sin fria tid besöker mötesplatser, samt använder sociala medier.

www.prataomdet.nu

LÄS MER

Period: 2016 -2018

Projektledare: Fredrik Thelander

Bidragsgivare: Allmänna Arvsfonden

Självbestämmande, Inkludering & Hälsa

Rätt att bestämma, över sig själv och sin fria tid, är självklart lika viktig för barn, unga och unga vuxna med intellektuella begåvningsnedsättningar samt med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som för alla andra. Det 3-åriga utvecklingsprojektet kom att direkt beröra närmare 500 ungdomar varav 120 – 240 med intellektuella begåvningsnedsättningar och med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

LÄS MER

Period: 2013 – 2016

Projektledare: Fredrik Thelander, (Fritidsforum), Anette Pettersson (DemokratiAkademi) och Marwa Chebil, (Fritidsforum)

Kontaktperson: Marwa Chebil (marwa.chebil@fritidsforum.se)

Bidragsgivare: Allmänna Arvsfonden

Medverkande kommuner: Skellefteå, Umeå, Farsta, Haninge, Värmdö, Jönköping, Halmstad, Helsingborg.

Unga leder unga

Projektet syftar till att skapa en etablerad ungdomsledarutbildning för unga på fritidsgårdar och andra mötesplatserna. Centralt är det demokratiska förhållningssättet och det icke-formella lärandet. Ledare och ungdomar- fokusgrupper får möjlighet till att påverka och utforma en utbildning för unga som vill ta ett större ansvar på fritidsgårdar och mötesplatser för att utveckla sin kompetens

LÄS MER

Period: 2011 – 2013

Projektledare: Frida Dahlberg och Lisa Ingestad

Bidragsgivare: Allmänna Arvsfonden

Deltagande mötesplatser: Linerogården i Lund, Bergsjögården i Göteborg, Älvan mötesplats för tjejer i Karlstad och Fritidsgården Söder i Skellefteå.

Ungdomsinflytande, Demokrati & Empowerment

Projektets mål, att stärka delaktighet, demokrati och ungdomars makt över sina egna liv (empowerment). Ledare och unga utbildades för att öka och stärka sin kunskap och medvetenhet inom kunskapsområdet. Utifrån sina nyvunna erfarenheter testade fritidsledare och unga att skapa olika metoder t.ex. genom egna projekt och evenemang.

LÄS MER

Period: 2009 – 2012

Projektledare: David Nilsson

Bidragsgivare: Allmänna Arvsfonden

Deltagande fritidsgårdar: Hässlehus fritidsgård (Borås), Kulans fritidsgård (Lidingö), Lillåns fritidsgård (Örebro),Tjängan (Borlänge) samt Legenden och Treffen (Gävle).