Ombudsmöte 2020

Välkommen till Fritidsforums Ombudsmöte 2020!

Vi välkomnar er till en rolig dag och utvecklande dag där Fritidsforums medlemmar tillsammans påverkar framtiden.

Härmed kallas Fritidsforums medlemmar i enlighet med § 4 i Fritidsforums stadgar till ombudsmötet den 15 augusti.

På grund av rådande situation kommer ombudsmötet att hållas digitalt.

Anmälan till ombudsmötet sker via mail till info@fritidsforum.se senast den 1 augusti.

Motioner

Sista dagen för att inkomma med motioner är den 15 juni.  Har du frågor kring hur du skriver motioner? Kontakta Fritidsforums kansli på info@fritidsforum.se

Medlemsrepresentation

Medlem enligt § 2 punkt A (dvs ideella föreningar, stiftelser, aktiebolag och idéburna verksamheter) har rätt att utse fem ombud samt ytterligare fem för varje ansluten verksamhet/mötesplats utöver den första

Medlem enligt § 2 punkt B (dvs lokalföreningar som drivs av unga och ungdomsföreningar) har rätt att utse två ombud för varje förening. Föreningen utser ytterligare ett ombud för varje 50.e medlem.

Hälften av ombuden rekommenderas att vara under 26 år.

Ombuden ska anmälas skriftligen till info@fritidsforum.se den 1 augusti.

Om ordinarie ombud är förhindrad ska fullmakt för ersättare uppvisas vid fastställande av röstlängd.

Om ni har några funderingar tveka inte att höra av er till Klas Marklund på klas.marklund@fritidsforum.se