Metod är en fördjupande tidskrift – om den fria tiden och mötesplatser – ur ett brett och mångfacetterat spektra.
Tidskrift med aktuella ämnen, forskning, utveckling och metoder.

Metod #1
Om gränslösa mötesplatser.

Messa, blogga, googla är vardag för barn och unga. Hur har fritids- och ungdomsledarna lyckats fånga den nya verkligheten? Fritidsgården Kulan på Lidingö finns där ute varje kväll på den digitala mötesplatsen. Det handlar också om hur flickorna tagit till sig sociala forum på nätet och är mer utåtriktade och visar större självförtroende där än i riktiga livet.


Metod #1

Metod #2

I mer än tre år har Fritidsforum arbetat med ”Ungdomsinflytande, demokrati och empowerment”. Ett projekt, med stöd av Arvsfonden, som involverade sex fritidsgårdar: Treffen i Gävle, Hässlehus i Borås, Tjängan i Borlänge, Lillån i Örebro, Kulan på Lidingö och Legenden i Gävle. Idén med projektet var att förverkliga ungdomars inflytande och empowerment på fritidsgårdar. Unga som erövrar kunskap om att påverka får redskap att förändra hela samhället. Det är kontentan av erfarenheterna. Läs om projektet i tidskriften ”Metod” nr 2. Här finns beskrivningar, intervjuer och konkreta arbetsmetoder.


Metod #2 (Klicka på bilden för ladda ner)

Metod #3
Självbestämmande. Inkludering & Hälsa.

Rätt att bestämma, över sig själv och sin fria tid, är självklart lika viktig för barn, unga och unga vuxna med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsvariationer som för alla andra.

Men, det är idag ingen självklarhet. Studier av hälsa och livskvalitet hos dessa ungdomar visar att de trivs sämre med sin fritidssituation än andra ungdomar. En av orsakerna är brister i samverkan och praktiska hinder som ledsagning och färdtjänst. Det handlar också om fritidens utformning och möjligheter att påverka. Situationen för unga med funktionsnedsättning kan förbättras inom många olika områden. Framförallt när det gäller ungas makt att själva bestämma över sitt liv. Det visar Fritidsforums projekt Självbestämmande. Inkludering & Hälsa.


Metod #3