Om oss

Fritidsforum bildades 1937.

Fritidsforum står för mötesplatser som bejakar alla människors lika värde oavsett ålder, kön, åsikter, bakgrund och kulturell eller etnisk tillhörighet. Öppna mötesplatser som hemgården, fritidsgården, ungdomsgården är en viktig del av samhällets sociala, kulturella och demokratiska infrastruktur. Där framförallt unga människor ges möjlighet att utvecklas i ett sammanhang av alla åldrar.

Medlemmar är föreningar som driver mötesplatser och lokala ungdomsföreningar som har säte på medlemsansluten mötesplats (dvs. fritidsgårdar, hemgårdar, ungdomens hus, allaktivitets hus, kulturhus eller liknande). Även ungdomsföreningar som inte har ”säte” på en mötesplats kan söka medlemskap.

Mötesplatser som inte är föreningsdrivna är associerade. Associerade är även enheter och nämnder/styrelser i kommuner, stiftelser och aktiebolag som ansvarar för verksamheten.

Läs mer om vår historia här

Vill du veta mer? Telefon 08-16 07 25. E-post kansli@fritidsforum.se


Birkargården tidigt 1900-tal.