Fritidsforum är ett riksförbund, vars högsta beslutande organ är styrelsen som väljs vartannat år genom ett ombudsmöte. För ombudsmötet har medlemmar hos Fritidsforum rätten att representera den egna verksamheten genom två ombud som har rösträtt under mötet. Ombudsmötet är en konkret plats för att kunna göra sin röst hörd och påverka verksamhetens inriktning och mål.

Visste du att?

Se här!

Fritidsforum bildades år 1937, mer än 80 år senare är vi fortfarande en organisation som brinner och kämpar för människors lika värde

VAD ÄR FRITIDSFORUM?

Fritidsforum står för mötesplatser som bejakar alla människors lika värde oavsett ålder, kön, åsikter, bakgrund och kulturell eller etnisk tillhörighet. Öppna mötesplatser som hemgården, fritidsgården, ungdomsgården är en viktig del av samhällets sociala, kulturella och demokratiska infrastruktur. Där framförallt unga människor ges möjlighet att utvecklas i ett sammanhang av alla åldrar.

Medlemmar är föreningar som driver mötesplatser och lokala ungdomsföreningar som har säte på medlemsansluten mötesplats i form av; fritidsgårdar, hemgårdar, ungdomshus, allaktivitetshus, kulturhus eller liknande. Även ungdomsföreningar som inte har ”säte” på en mötesplats kan ansöka om medlemskap.

Mötesplatser som inte är föreningsdrivna kallas för associerade medlemmar. Associerade medlemmar är även enheter och nämnder/styrelser i kommuner, stiftelser eller aktiebolag som ansvarar för verksamheten.