Under förra veckan fick vi det glädjande beskedet att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor  beviljat projektet ”Plats för ungt inflytande” ytterligare ett år!

Vi på Fritidsforum välkomnar naturligtvis denna satsning som vi ser som nödvändig för att kunna fortsätta arbetet med att mobilisera ungas kraft och organisering.

Vi är spända för vilka resultat som nästa år komma visa!

Kategorier: Aktuellt