Säg ett digitalt hej till vår nya medarbetare Isatou Keitta! Isatou har under flera år jobbat med utvecklingsfrågor, föreningsliv och med ideella organisationer som Afrikagrupperna, Amnesty International och senast SöderS – Södertörns Högskolas studentkår. I nuläget befinner sig Isatou på Fritidsforums kansli i Stockholm och kommer under ett år jobba med följande:

  • att lokalt, regional och nationellt stödja medlemmar i deras intressefrågor
  • skapa och hålla i utbildningar för att öka ungas engagemang
  • söka projektmedel för framtida projekt, nationellt och internationellt
  • skapa forum för delaktighet och inflytande tillsammans med medlemmarna

Vad fick dig att söka tjänsten som Fritidsforums verksamhetsutvecklare?

– Jag brinner för unga och att de ska känna empowerment, självförtroende och möjligheten till att leda – sina liv och allt annat de vill åstadkomma. Jag sökte tjänsten just på grund av det, med förhoppningen att kunna inspirera och dela med mig av mina verktyg. Men jag sökte mig även till tjänsten för att lära mig mer och vara lyhörd, säger Isatou.

Vi på Fritidsforum är glada och ser fram emot tiden framöver med vårt nya tillskott!

Du når Isatou på isatou.keitta@fritidsforum.se

Kategorier: Aktuellt