Ansök om bidrag

Mikrobidrag och Pi-Peng

Här kan ni ansöka om pengar för aktiviteter eller att nätverka (resa / utbyte).
Fritidsforum stödjer aktiviteter som på olika sätt stärker ungas inflytande, nätverkande och utgår ifrån empowerment.
Medlemskap i Fritidsforum är självklart!
Två möjligheter finns.
Mikrobidrag är till för att kunna genomföra ett mindre projekt från idé till verklighet.
Pi-bidrag är till för att resa och nätverka. Precis som för Mikrobidrag går det att söka upp till 10 000 kr.

Ta gärna hjälp av ledare, men initiativet ska vara ditt!

Är du ungdom och har en bra idé? Skriv ned den och skicka till oss. Det är viktigt att du som ungdom skriver ansökan men du får gärna ha en ledare som stöttar dig i skrivandet.

Berätta vad du vill med ditt projekt, var så tydlig som möjligt och förklara vad du söker för, när det skall göras, vilka som skall vara med och hur det dokumenteras.
Skicka med kontaktuppgifter (obligatoriskt) till den som är ansvarig (e-post, telefonnummer och adress).

Vi försöker svara så fort vi kan. Vid hög arbetsbelastning kan det dröja något längre. Tveka inte att höra av er om ni tycker att det dröjer.

Efter genomfört projekt vill vi ha en skriftlig dokumentation på ca en A4-sida samt foton eller film, gärna på mejl.

Vill du veta mer kontakta Fritidsforums kansli

E-post kansli@fritidsforum.se

ANSÖK OM MIKROBIDRAG HÄR

ANSÖK OM PI-PENG HÄR

När projektet är slut vill vi ha en skriven dokumentation/berättelse om hur det gick med projektet gärna även med film eller foto.

Har ni frågor eller funderingar om vad ni kan söka pengar för?
Hör av er till:
kansli@fritidsforum.se eller 08-16 07 25

Bidrag för grafittiutbildning