Förutom vårt grundbidrag kan du även söka
Mikrobidrag + Pi-Peng

Mikrobidraget

Mikrobidraget är för dig som vill förverkliga en idé, det kan vara allt från filmkvällar, överlevnadskurser, vintage festivaler, musikstudios, dansföreställningar, konserter, klassfester, zombie läger, fotbollsturneringar och fotoutställningar.

Vem kan söka bidraget?
Alla Fritidsforum anslutna medlemsföreningar och som är berättigade det årliga bidraget.

För att vara en bidragsberättigad förening behöver man uppfylla tre krav.

 • Föreningen måste ha skickat in årsmötesprotokoll
 • Minst fem registrerade medlemmar
 • 60% av medlemmarna måste vara under 25 år

  Hur mycket?
  Varje förening kan söka upp till 10 000 kr per ansökan, dock är det lättare att få pengarna om man söker mindre belopp. Ett tips är att söka för exakt det ni behöver med en realistisk budget för större sannolikhet till att ansökan beviljas. 

  Redovisning av bidraget. Senast en månad efter projektets slutdatum ska en redovisning skickas till Fritidsforum om vad pengarna använts till, godkända (enl gdpr) bilder eller videoklipp av genomförd aktivitet.

  Det kan ni skicka till Fritidsforum via mail kansli@fritidsforum.se, eller genom att tagga oss på instagram @fritidsforumriksforbundet med återkoppling enligt ovan nämnd återkoppling.

  Vi kommer eventuellt att publicera er aktivitet med bild eller video, samt vad ni fått pengarna till, på vår hemsida Fritidsforum.se och på Fritidsforums sociala medier på Instagram och Facebook.

  Det är viktigt att ni använder foton enligt gdpr.

  • Återbetalningsskyldighet – Om pengarna inte använts till det som står i ansökan, eller om ni ej redovisar projektet kommer ni att behöva betala tillbaka hela beloppet.

  Är du ungdom och har en bra idé? Ta del av ansökan nu, initiativet ska vara ditt men du får mer gärna ha en ledare som stöttar dig. Berätta vad du vill med ditt projekt.

  Jo tydligare du är desto större sannolikhet är det för att få sin ansökan beviljad!

  ANSÖK OM MIKROBIDRAG

  Pi-Peng

  Pi-Peng är för dig som vill genomföra ett erfarenhetsutbyte, kanske vill du besöka en annan mötesplats och träffa andra ungdomar? Detta bidraget är perfekt för dig som vill göra något annorlunda genom att komma bort, det är bara fantasin som sätter gränserna!

  Vem kan söka bidraget?
  Alla Fritidsforum anslutna medlemsföreningar och som är berättigade det årliga bidraget.

  För att vara en bidragsberättigad förening behöver man uppfylla tre krav.

  • Föreningen måste ha skickat in årsmötesprotokoll
  • Minst fem registrerade medlemmar
  • 60% av medlemmarna måste vara under 25 år

   Hur mycket?
   Varje förening kan söka upp till 10 000 kr per ansökan, dock är det lättare att få pengarna om man söker mindre belopp. Ett tips är att söka för exakt det ni behöver med en realistisk budget för större sannolikhet till att ansökan beviljas. 

   Senast en månad efter projektets slutdatum ska en redovisning som innehåller vad pengarna använts till samt bilder eller videoklipp på genomförd aktivitet.

   • Återbetalningsskyldighet – Om pengarna inte använts till det som står i ansökan, eller om ni ej redovisar projektet kommer ni att behöva betala tillbaka hela eller delar av beloppet.

   Är du ungdom och har en bra idé? Ta del av ansökan nu, initiativet ska vara ditt men du får mer gärna ha en ledare som stöttar dig. Berätta vad du vill med ditt projekt.

   Jo tydligare du är desto större sannolikhet är det för att få sin ansökan beviljad!

   ANSÖK OM PI-PENG

   Exempel på beviljade bidrag

   Grafitiutbildning
   Ungdomsgrupp

   Mikrobidrag
   ZigZag Förening, med säte i Malmö fick beviljat bidrag för att skapa en ungdomsgrupp med fokus på demokrati och ledarskap, utifrån ett gemensamt lärande genom aktiviteter och övningar.

   GRAFFITIUTBILDNING

   Mikrobidrag
   Graffitiutbildning för unga mellan 10-18 år. Bidraget användes för att köpa material och bjuda in professionella personer för att lära de unga mer om graffiti. Projektet var lyckat och kunde nå ut till många unga.

   Har ni frågor eller funderingar om vad ni kan söka pengar för?
   Hör av er till kansli@fritidsforum.se eller ring 08-16 07 25