Ordinarie medlemmar
Medlemsavgifter

Föreningar som är ideella och driver mötesplatser som ex hemgård, fritidsgård, ungdomsgård m.fl.

Grundavgiften from. 2016 är 6950 kr, när ansökan, verksamhetsberättelse, stadgar och komplett medlemsregister kommit oss till handa så utbetalas startbidrag på 2500 kr plus 50 kr per medlem (mellan 6-25 år) Årligt bidrag på 2500 kr betalas ut när årsredovisningen lämnats.

Reducerad avgift, 3950 kr, har medlemmar med en omslutning (inklusive personal- och lokalkostnader) som är mindre än 1, 2 miljoner kr.

Avgiftsbefrielse, 0 kr, har medlemmar med en omslutning (inklusive personal- och lokalkostnader) som underskrider 100 000 kr.

Vid reducerad eller avgiftsbefrielse kontakta kansli@fritidsforum.se

Anmälan för förening som driver mötesplats: —>

Medlemsbidrag

Årligt bidrag lämnas av Fritidsforum

Medlem, förening som är ansluten till förbundet får ett årligt bidrag på 2500 kr per förening samt 50 kr för varje ansluten medlem i föreningen i åldern 6-25 år.

Startbidrag till nystartad förening

Ny medlem, förening som ansluter sig till förbundet får ett startbidrag beroende på föreningens storlek.

För förening med minst…

3 medlemmar är bidraget 750 kr samt 50 kr per medlem (6-25 år) – 900 kr.

… 5 medlemmar är bidraget 1 350 kr samt 50 kr per medlem (6-25 år) – 1 600 kr.

… 7 medlemmar är bidraget 2 000 kr samt 50 kr per medlem (6-25 år) – 2 350 kr.

Ansök om medlemskap här >

Ungdomsföreningar

Ungdomar kan ansluta ungdomsföreningar till Fritidsforum. Mer att läsa här >