Med associerade medlemmar menar vi fritidsgårdar, ungdomenshus, mötesplatser som drivs av kommunal regi.

Medlemsavgifter

Grundavgift 4 700 kr

Medlem är ett verksamhetsställe, centralt kontor eller liknande enhet. Det går att ansluta en hel organisation, förvaltning eller motsvarande.

Reducerad avgift 2 900 kr

Associerad medlem som har en omslutning (inklusive personal- och lokalkostnader) som är mindre än 1,2 miljoner kr.

Avgiftsbefrielse 0 kr

Associerad medlem som har en omslutning (inklusive personal- och lokalkostnader) som understiger 200 000 kr.

Vid reducerad eller avgiftsbefrielse kontakta kansli@fritidsforum.se

Ansök om medlemskap här >