Medlemskap

Vad får du i medlemskapet?

Ett medlemskap i Fritidsforum är ett sätt att investera i fritidsverksamheten och i de öppna mötesplatserna. Vi arbetar med att opinionsbilda och driver frågor för att stärka samhällets syn på det främjande arbetet och ungas rätt till fritid. I medlemskapet så ingår möjligheten att få vara del av att utveckla nya metoder och arbetssätt för att kompetensutveckla ledare inom fritidsverksamheterna.

Medlemsavgifter

Ordinarie medlem

Från och med 2018 är 6950 kr, när ansökan, verksamhetsberättelse, stadgar och komplett medlemsregister kommit oss till handa så utbetalas startbidrag på 2500 kr plus 50 kr per medlem (mellan 6-25 år) Årligt bidrag på 2500 kr betalas ut när årsredovisningen lämnats.

Ordinarie medlemmar är föreningar som är ideella och driver mötesplatser som ex hemgård, fritidsgård, ungdomsgård m.fl.

Vid reducerad eller avgiftsbefrielse kontakta kansli@fritidsforum.se

Ansökan om medlemskap (en ny sida kommer att öppnas): —>

Associerad medlem 

Från och med 2018 är avgiften 4 975 kr:  associerad medlem är ett verksamhetsställe, centralt kontor eller liknande enhet.

Det går att ansluta en hel organisation.

Vill ni ansluta en hel organisation eller har frågor kring reducerad eller avgiftsbefrielse kontakta kansli@fritidsforum.se

Ansökan om medlemskap (en ny sida kommer att öppnas): —>

Ungdomsföreningar

Ungdomar kan ansluta ungdomsföreningar till Fritidsforum. Mer att läsa här >

Medlemsbidrag

Årligt bidrag lämnas av Fritidsforum

Medlem, förening som är ansluten till förbundet får ett årligt bidrag på 2500 kr per förening samt 50 kr för varje ansluten medlem i föreningen i åldern 6-25 år.

Startbidrag till nystartad förening

Ny medlem, förening som ansluter sig till förbundet får ett startbidrag beroende på föreningens storlek.

För förening med

3 medlemmar är bidraget 750 kr samt 50 kr per medlem (6-25 år) – 900 kr.

… 5 medlemmar är bidraget 1 350 kr samt 50 kr per medlem (6-25 år) – 1 600 kr.

… 7 medlemmar är bidraget 2 000 kr samt 50 kr per medlem (6-25 år) – 2 350 kr.

Ansök om medlemskap här >