Som medlem hos oss får du möjligheten att påverka och delta i nätverk. Du kan ta del av utbildningar och erfarenhetsutbyten. Det är lätt att bli medlem!

ANSÖK OM MEDLEMSKAP

FÖR DIG SOM MEDLEM

Fritidsforum har länge varit ledande inom utbildning för personal som arbetar med barn och unga. Erfarenheterna som samlats har skapat en stark grund och förståelse för vilka typer av utbildningar som behövs. Vi tror på kompetensutveckling i form av utbildningar som är starkt förankrade i evidensbaserad kunskap i kombination med verklighetsexempel, allt för att kunna stötta dig i utmaningarna du möter.

Läs mer om alla våra nuvarande utbildningar

Att förverkliga en idé har aldrig varit lättare. Nu har du möjligheten att söka två typer av bidrag som ordinarie medlem och ungdomsförening hos Fritidsforum.

Mikro-Bidrag eller PI-peng 
Läs mer om bidragen

Med hjälp av bidragen kan du söka pengar för att genomföra olika typer av projekt.
Med Pi-Peng har du dessutom möjligheten att söka pengar för erfarenhetsutbyten med andra verksamheter. Vi tror på visionen att unga ska vara med under processens gång, vare sig det är en FIFA turnering eller en talangshow. Lärandet i processen är viktigare än själva idén. Därför ser vi att unga ska vara delaktiga i planering, genomförande och utvärderingen – detta gäller dig som söker som personal.

Du kan även söka vårt föreningsbidrag

Är du under 25 år kan även du söka på egen hand, med stöd av personal. 

Fritidsforum arbetar löpande för att utveckla arbetet med ungdomar, unga vuxna och personal. Du kan vara med och påverka vilka projekt Fritidsforum söker, utifrån de ungas behov med fokus på utvecklingsområden. Samverkan i sig är ett kraftfullt verktyg för att skapa förändring och skillnad. Generellt sker majoriteten av våra projekt i samarbeten med våra medlemmar eller i samverkan med civilsamhället, kommuner och näringslivet. 

 

Fritidsforum driver ett opinionsarbete för att väcka uppmärksamhet om orättvisor som existerar i samhället och bättre villkor för barn och unga. Som medlem kan du vara med och påverka – du har möjligheten att föra din talan och kan komma med idéer och åsikter som spelar stor roll för verksamhetens inriktning.

I medlemskapet ingår ett heltäckande medlemssystem, Myclub som sparar dig många timmar av administration och är grunden för att ni ska kunna ta del av vårt grundbidrag

Medlemsavgifter

Ideella verksamheter som driver mötesplatser i form av; hemgård, fritidsgård, ungdomsgård m.fl.

Grundavgiften from. 2016 är 6950 kr, när ansökan, verksamhetsberättelse, stadgar och komplett medlemsregister kommit oss till handa så utbetalas startbidrag på 2500 kr plus 50 kr per medlem (mellan 6-25 år) Årligt bidrag på 2500 kr betalas ut när årsredovisningen lämnats.

Reducerad avgift, 3950 kr, har medlemmar med en omslutning (inklusive personal- och lokalkostnader) som är mindre än 1, 2 miljoner kr.

Avgiftsbefrielse, 0 kr, har medlemmar med en omslutning (inklusive personal- och lokalkostnader) som underskrider 100 000 kr.

Vid reducerad eller avgiftsbefrielse kontakta kansli@fritidsforum.se

ANSÖK OM MEDLEMSKAP

Med associerade medlemmar menar vi fritidsgårdar, ungdomenshus och mötesplatser som drivs i kommunal regi.

Medlemsavgifter

Grundavgift 4 700 kr

Medlem är ett verksamhetsställe, centralt kontor eller liknande enhet. Det går att ansluta en hel organisation, förvaltning eller motsvarande.

Reducerad avgift 2 900 kr

Associerad medlem som har en omslutning (inklusive personal- och lokalkostnader) som är mindre än 1,2 miljoner kr.

Avgiftsbefrielse 0 kr

Associerad medlem som har en omslutning (inklusive personal- och lokalkostnader) som understiger 200 000 kr.

Vid reducerad eller avgiftsbefrielse kontakta kansli@fritidsforum.se

ANSÖK OM MEDLEMSKAP

Möjligheten att ansluta till Fritidsforum för dig som driver en ungdomsförening. 

ANSÖK OM MEDLEMSKAP