Vad får du i medlemskapet?

Medlemssystem: I medlemskapet ingår ett heltäckande medlemssystem för administration som för att ni lätt ska kunna ha koll på era medlemmar i Myclub.

Mikrobidrag: ta vara på möjligheten till att förverkliga ungas idéer. Med bidraget så har du möjlighet till att genomföra projekt som aktiverar föreningen.

PI-peng: resa för erfarenhetsutbyte. lika viktigt som det dagliga engagemanget är att få inspiration och att ta del av andras arbete. Med PI-peng har ni möjlighet att komma iväg på en resa för att träffa liknande organisationer.

Stöd och hjälp i föreningsskapandet: har ni funderingar på hur ni ska skapa en förening och hålla den i liv? Fantastiskt! Då ska vi hjälpa er. Vad behöver vi för att starta en förening, hur många behöver vi vara, vad ska en styrelse göra? Vi stöttar i de olika delarna i utveckling av föreningen – det är inte alltid så enkelt men vi finns när det blir svårt.

Utbildning: ingen kan veta allt men framför allt är det roligt att lära sig mer, bli lite bättre och finslipa på sin kunskap. När det gäller utbildningar och kurser så har ni som medlemmar ett reducerat pris.

Internationellt samarbete: ny kunskap innebär ofta nya metoder. Vi på fritidsforum ser det internationella arbetet som ett måste för att kunna fortsätta utvecklas.

Hjälp oss att stärka ert arbete

Medlemsavgifter

Ordinarie medlem from. 2018 är 6950 kr, när ansökan, verksamhetsberättelse, stadgar och komplett medlemsregister kommit oss till handa så utbetalas startbidrag på 2500 kr plus 50 kr per medlem (mellan 6-25 år) Årligt bidrag på 2500 kr betalas ut när årsredovisningen lämnats. Ordinarie medlemmar är föreningar som är ideella och driver mötesplatser som ex hemgård, fritidsgård, ungdomsgård m.fl.

Associerad medlem  4 975 kr:  associerad medlem är ett verksamhetsställe, centralt kontor eller liknande enhet. Det går att ansluta en hel organisation, förvaltning eller motsvarande.

Reducerad avgift, har medlemmar med en omslutning (inklusive personal- och lokalkostnader) som är mindre än 1, 2 miljoner kr.

Avgiftsbefrielse,  har medlemmar med en omslutning (inklusive personal- och lokalkostnader) som underskrider 100 000 kr.

Vid reducerad eller avgiftsbefrielse kontakta kansli@fritidsforum.se

Ansökan om medlemskap (en ny sida kommer att öppnas): —>

Medlemsbidrag

Årligt bidrag lämnas av Fritidsforum

Medlem, förening som är ansluten till förbundet får ett årligt bidrag på 2500 kr per förening samt 50 kr för varje ansluten medlem i föreningen i åldern 6-25 år.

Startbidrag till nystartad förening

Ny medlem, förening som ansluter sig till förbundet får ett startbidrag beroende på föreningens storlek.

För förening med

3 medlemmar är bidraget 750 kr samt 50 kr per medlem (6-25 år) – 900 kr.

… 5 medlemmar är bidraget 1 350 kr samt 50 kr per medlem (6-25 år) – 1 600 kr.

… 7 medlemmar är bidraget 2 000 kr samt 50 kr per medlem (6-25 år) – 2 350 kr.

Ansök om medlemskap här >

Ungdomsföreningar

Ungdomar kan ansluta ungdomsföreningar till Fritidsforum. Mer att läsa här >