Rätten att ta del av startbidrag och ett löpande årligt bidrag.
Baseras på antal medlemmar i verksamheten i åldern 6-25. 

 

  • Komplett ansökan (skickas endast vid registrering som medlem)
  • Stadgar (skickas endast vid registrering som medlem)
  • Verksamhetsberättelse
  • Komplett medlemsregister

ANSÖK OM MEDLEMSKAP

Ny medlem, förening som ansluter sig till förbundet får ett startbidrag beroende på föreningens storlek.

Se räkneexempel nedan; För förening med minst…

3 medlemmar är bidraget 750 kr samt 50 kr per medlem (6-25 år) = 900 kr.

5 medlemmar är bidraget 1 350 kr samt 50 kr per medlem (6-25 år) = 1 600 kr.

7 medlemmar är bidraget 2 000 kr samt 50 kr per medlem (6-25 år) = 2 350 kr.

ANSÖK OM MEDLEMSKAP

Årligt bidrag lämnas av Fritidsforum

Ordinarie medlemmar och ungdomsföreningar som är ansluten till förbundet får ett årligt bidrag på 2500 kr per förening samt 50 kr för varje ansluten medlem i föreningen i åldern 6-25 år.

ANSÖK OM MEDLEMSKAP