I den öppna fritids- och ungdomsverksamheten eller i ungdomsföreningar där ungas växande och utveckling uppmärksammas, växer unga med sina ansvar och uppdrag. Vi riktar denna ledarskapsutbildning till unga ledare som vill fortsätta utvecklas. Tillsammans med andra unga i likande situation erbjuder Fritidsforum en ledarskapsutbildning för unga i åldern 16-25 år. I utbildningen arbetar vi med gruppkänsla, ledarskapets betydelse, samt vad kan en ledare behöva tänka på för att lyckas leda andra? Vi går igenom olika ledarstilar och testar på att göra ett projekt. Omfattning: heldag, dagtid.

Målgrupp:    Unga som är engagerade i ungdomsförening, på fritidsgården eller mötesplatsen och är mellan 16-25 år.

Datum/tid:   Lördagen den 1 oktober 9:00-17:00

Ort:               Stockholm, Generator Hostel, Torsgatan 10

Kostnad:       200 kr för medlemmar, 500 kr för icke medlemmar.   Konferens, fika, lunch och fika ingår.

Frågor:          kansli@fritidsforum.se

Anmäl dig här!