Missa inte att anmäla dig till vårt digitala internationella erfarenhets och kunskapsutbyte nu i mars och april. Under fyra olika ”utbildningsveckor” har du möjlighet att lära dig om allt från ungdomsparlament i Frankrike till kurser i aktivt medborgarskap i Italien, ungdomsstyrda aktiviteter på landsbygden i Marocko och digital verksamhet för unga i Sverige.

Under mars och april genomför vi på Fritidsforum tillsammans med flera andra organisationer i Sverige, Marocko, Italien och Frankrike digitala ”utbildningsveckor” för fritids- och föreningsledare. Syftet med träffarna är att personal inom öppen fritidsverksamhet ska få tillfälle att diskutera erfarenheter och metoder kring ungas empowerment (egenmakt) och delaktighet i samhället.

Från början var tanken att fritid- och ungdomsledare från Sverige, Marocko, Frankrike och Italien skulle hälsa på varandra under en vecka för att diskutera förhållningssätt och metoder men nu blir träffarna digitala i stället, 3 h varje dag under respektive lands ”utbildningsvecka”. Avslutning blir det på ett möte i Strasbourg i slutet av april, och det mötet hoppas vi fortfarande att det ska gå att äga rum på ort och ställe, och inte digitalt.

Fritidsforum har fyra platser garanterade varje utbildningsvecka. Du bör kunna delta i samtliga träffar under den veckan du vill delta i, det går alltså inte att dela en plats under en utbildningsvecka med någon annan. Du som deltar är garanterad en plats på det avslutande mötet i Strasbourg, om du vill och kan delta i det. Du behöver inte förbereda dig eller presentera något själv, det räcker med att du deltar aktivt under den tid du är med. Programmet kostar ingenting att delta i men du behöver en dator för att kunna delta via länk.

Anmäl dig så snart du kan till info@fritidsforum.se
Ange ditt namn, Värdland och tid för kursen du vill gå på.
Medlemmar i Fritidsforum har förtur till platserna, annars är det först till kvar som gäller.

Du som anmäler dig kommer att få en länk där du ska fylla i dina uppgifter. Obs att engelska är språket som används, beväpna dig med litet tålamod och ha ett öppet sinne för kunskaperna bland deltagarna varierar.

Nedan ser du datum och ungefärliga tider för varje utbildningsvecka, och innehållet i stora drag.

Värdland Frankrike: 15,16,17,19,22/3
(10.00-13.00 den 15,16,17,19/3 och 14.00-17.00 den 22/3)
Tema:
Kollektiv ung aktivism
Hierarkiska relationer
Ungdomsparlament

Värdland Italien: 24, 26, 27/3, 29, 31/3
(3 h efter lunch)
Tema:
Ungdomar som är engagerade i minnet av 2:a världskriget
Integration av migranter
Aktivt medborgarskap
Filmkultur

Värdland Sverige (Fyrhuset): 6/4, 7/4, 8/4, 9/4-10/4
Ett pass 1030 och ett pass 1400
Tema
Ungdomsstyrda verksamheter, projekt och aktiviteter
Ledarutbildning för unga
Digital verksamhet för unga.

Värdland Marocko: 14,15,16,17,18/4
Eftermiddagspass obs
Tema: Integration av migranter
Ungdomsstyrda aktiviteter på landsbygden
Ungt entreprenörskap

Den avslutande konferensen, ”Youth Forum”, i Strasbourg hoppas vi fortfarande kunna genomföra som planerat, 28-30/4. Alla som deltar i någon av utbildningsveckorna är garanterade en plats på mötet i Strasbourg, och det finns också möjlighet för andra intresserade att delta.
De internationella utbildningsveckorna är en del av det internationella projektet ”Find yourself”. Mer om det finns på vår hemsida https://fritidsforum.se/projekt/find-yourself/
Projektledare Staffan Lindqvist kan besvara frågor om innehållet i projektet. staffan.lindqvist@settlements.se
Har du frågor om din anmälan så kontakta mig på Fritidsforum, carolina.ehrnrooth@fritidsforum.se