Fritidsforum och Svenska Settlementförbundet är två olika organisationer som inte är en del av varandra.Under 2016 så skedde en organisationsförändring som innebar att en organisation blev två. Vad som tidigare varit enbart Fritidsforum blev uppdelat i Fritidsforum och Svenska Settlementförbundet.

Fritidsforum kommer fortsätta att arbeta med ungas organisering och rätt till fritid, vuxnas betydelse i arbetet med unga samt mötesplatsernas framtid .

Vi önskar Svenska Settlementförbundet lycka till i sitt fortsätta arbete.

Kategorier: Aktuellt