Vill du bli inspirerad och fylla på dina kunskaper – anmäl dig till en av våra  kurser!

Pris: 2500 sek för medlemmar och 3000 sek för icke medlemmar

Tid: 09:00-12:00, samma tid samtliga kurstillfällen

Barnkonventionen, delaktighet och inkludering

Välkommen till en kurs för personal som arbetar med barn och unga där du får kunskap om Barnkonventionen och hur innehållet i den kan implementeras i det dagliga arbetet. Efter kursen har du övergripande kunskap om FN:s konvention om barnets rättigheter, eller Barnkonventionen, som antogs av FN:s generalförsamling 1989 och som är en del av svensk lag. Du har också fått exempel på och övat dig i hur konventionen kan förverkligas i praktiken inom öppen fritidsverksamhet som har fokus på inkludering, icke-diskriminering och delaktighet.

Datum

Onsdag 26 maj 3h kurs, digitalt

Onsdag 8 september 3h kurs, digitalt

Onsdag 15 december 3h kurs, fysisk träff Stockholm

Coachande förhållningssätt

För dig som jobbar med unga och vill lära dig mer om att stötta, ge kraft och inspirera både individer och grupper. På kursen lär du dig vad ett coachande ledarskap innebär och vilka verktyg som används. Du får du träna på att lyssna aktivt och att formulera frågor som leder till utforskande, insikt eller handling, med andra ord hur du genomför ett coachande samtal.

Datum

Tisdag 11 maj 3h kurs, digitalt

Tisdag 19 oktober 3h kurs, fysisk träff Stockholm

Tisdag 7 december 3h kurs, fysisk träff Stockholm

Konflikt- och fördomsfria mötesplatser

Konflikter och fördomar är oundvikliga, men det finns kunskap, verktyg och strategier som kan förenkla hanteringen av dem. Under kursen lär du dig om konflikthantering i grupprocesser och vad som triggar konflikter mellan unga. Du får information om olika verktyg och metoder och lär dig om dem genom exempel. En kurs för dig som vill lära dig mer om konflikthantering mellan individer och grupper, och om ett förhållningssätt som bygger trygga relationer.

Datum

Torsdag 7 oktober 3h kurs, fysisk träff Stockholm

Psykisk ohälsa

Den här kursen ger dig som jobbar med unga inom öppen fritidsverksamhet ökad kunskap om psykisk ohälsa bland unga. Du lär dig om hur psykisk ohälsa kan ge sig till känna och om möjliga bakomliggande orsaker. Du får också en genomgång av metoder och förhållningssätt och kunskap och tips om vad du kan göra för att hjälpa och stötta en ung människa i kris.

Datum

Torsdag 11 november 3 h kurs, fysisk träff Stockholm

Ungas organisering – att starta förening

Kursen ger kunskap i hur du som personal inom öppen fritidsverksamhet coachar unga att organisera sig utifrån sina egna villkor. Genom konkreta exempel får du ta del av hur unga kan ta till vara sina egna idéer genom att själv samla ihop en grupp av unga i form av ett projekt eller i en förening, något som kan bidra till att stärka en känsla av delaktighet och inkludering bland dem – och utveckla demokratin i samhället. Du får tips om och lär dig hur du som personal bistår unga att mobilisera egen kraft för att förverkliga en idé och hur du kan stötta längs vägen, utan att ta över processen.

Datum

Tisdag 21 september 3h kurs, digitalt

Tisdag 30 november 3h kurs, fysisk träff Stockholm