Idéburna verksamheter

För att inkludera och bygga broar mellan samtliga delar av samhället behövs det att många aktörer arbetar mot samma mål; att skapa en jämlik fritid för alla.

Idéburna verksamheter arbetar för att oavsett bakgrund skapa trygga möten och sammanhang i samhället för unga. Verksamheterna grundar sig i att förebygga utanförskap och ge unga möjligheterna att påverka sina liv.