Hemgårdar

När du känner dig välkommen, trygg och stärkt – då har vi lyckats!

Hemgårdarna i Sverige erbjuder gemenskap i trivsam miljö för alla åldrar. Visionen är att vara den naturliga platsen  för enskilda, studiegrupper, föreningar och organisationer att samlas för social samvaro, stimulerande kultur- och fritidsverksamhet samt utbildning. Till hemgårdarna är alla välkomna oavsett ålder, kön, religion och politisk tillhörighet.
Hemgårdarna beskrivs ofta som den verksamhet som var först i Sverige med det koncept som idag tillskrivs fritidsgårdar och var även bland de första verksamheterna i landet som hade daghem och fritidshem.
I dagsläget finns tio hemgårdar i Sverige. De olika hemgårdarna bedriver verksamhet inom kultur, folkbildning, idrott och integration. Verksamhetsidén går fortfarande i hemgårdsrörelsens fotspår med tanken om det goda mötet som utgångspunkt.