Ett andra hem där du känner dig välkommen och trygg.

Hemgårdarna i Sverige erbjuder gemenskap i trivsam miljö för alla åldrar. Syftet är att vara en naturlig samlingsplats för enskilda, grupper, föreningar och organisationer. Social samvaro, kultur- och fritidsverksamhet  hör till gårdarnas aktiviteter och alla är välkomna, oavsett ålder, kön, religion och politisk tillhörighet. Hemgårdarna beskrivs ofta som den verksamhetsform som var först i Sverige med det koncept som idag tillskrivs fritidsgårdar.  
I dagsläget finns ett tiotal hemgårdar som bedriver verksamhet inom kultur, folkbildning, idrott och integration. Verksamhetsidén går fortfarande i hemgårdsrörelsens fotspår med tanken om det goda mötet som utgångspunkt. Kontakta oss på Fritidsforum om du vill veta mer om hemgårdar eller komma i kontakt med den hemgård som finns närmast dig.