Detta nätverk riktar sig främst till dig som arbetar som ungdomsarbetare/fritidsledare för unga inom öppen fritids- och ungdomsverksamhet. I det här nätverket utgår vi från ungdomsarbetarens perspektiv och behov.

Planeringen av nätverket involverar alltid någon eller några medlemmar från målgruppen.

”Jämställd fritidsgård!?”

Den 9 maj vill vi samla Nätverket för ungdomsarbetare i ett digitalt sammanhang för att lyfta den viktiga frågan om jämställd fritidsgård och mötesplats. Många mötesplatser och fritidsgårdar har ännu en ganska stor obalans av besökare när det handlar om könsfördelning. Killarna dominerar ofta ännu på våra mötesplatser och ungdomsarbetarna har många olika arbetssätt för att ändra på det. Den här gången har vi bjudit in en panel av fritidsledare till oss på kansliet där vi kommer att ställa frågor till den samt diskutera med er och dem kring just vilka utmaningar som finns samt även vilka framgångsfaktorer som ungdomsarbetare kan ta till för att utveckla verksamheten till att bli mer jämn i sin könsfördelning. Välkomna att delta i vår digitala konferens!

 höst kommer vi att hålla en fysisk träff för Nätverket för ungdomsarbetare. Håll utkik efter temat för den! Vill du vara med och arrangera Nätverksträffar med oss så hör gärna av dig till oss på kansli@fritidsforum.se och skriv i ärenderaden: Nätverket för ungdomsarbetare

Målgrupp:   

Ungdomsarbetare, fritidsledare, fritidsassistenter och andra som arbetar i öppen fritids- och ungdomsverksamhet

Datum/tid:  

9 maj 2023 , 13:00 – 15:00

Ort:              

Digital träff

Kostnad:      

500 kr per mötesplats, 695 kr per mötesplats för icke medlemmar (priset är exkl moms)

Anmälan: Maila oss på kansli@fritidsforum.se och skriv namn på mötesplatsen, antal deltagare, samt kontaktuppgift till en person med tel och mailadress.

Frågor:          kansli@fritidsforum.se