Detta nätverk riktar sig främst till dig som arbetar på fritidsgård eller mötesplats för unga inom öppen fritids- och ungdomsverksamhet. Här utgår vi från fritidsledarens och ungdomsarbetarens perspektiv och behov.

Planeringen av nätverket involverar alltid någon eller några medlemmar från målgruppen.

”Från tyst kunskap till tydligt uppdrag”

Tillsammans bekantar vi oss med Chartern och lägger ett särskilt fokus på fritidsledarens arbete och roll i den öppna fritids- och ungdomsverksamheten. Hur möter chartern upp hur vi redan arbetar idag inom öppen fritids- och ungdomsverksamhet? Vad behöver vi jobba mer med? Vad behöver vi förtydliga i vårt arbete och i yrkesrollen? Vi förtydligar oss, tillsammans.

Målgrupp:   

Fritidsledare, fritidsassistenter och ungdomsarbetare som arbetar i öppen fritids- och ungdomsverksamhet, 50 platser

Datum/tid:  

20 september 2022, 9:30-17:00

Ort:              

Sundsvall, Tornhuset, Köpmansgatan 15

Kostnad:      

500 kr för medlemmar, 750 kr för icke medlemmar för konferens, fika, lunch och fika. (resa och ev boende ordnas på egen hand).

Frågor:          kansli@fritidsforum.se

Anmäl dig här!