Varför genomför Fritidsforum en fritidsledarenkät?

Enkäten gör vi för att få ökad kunskap om hur alla fritidsledare upplever arbetssituationen och arbetsförhållanden. Resultatet blir sedan en del i vår uppföljning av yrkesrollen och arbetsmiljöarbetet samt ger oss en ökad kunskap om vilka frågor vi som riksförbund behöver driva för att förbättra er arbetsmiljö

Hur länge är arbetsmiljöenkäten öppen?

Mätperioden sträcker sig från den 17 oktober till den 11 december 2019.

Hur lång tid tar det att besvara enkäten?

Det tar 7 – 10 minuter att besvara arbetsmiljöenkäten.

Kan jag i efterhand se hur jag svarat på enkäten?

Nej, den informationen går inte att komma åt.

Jag har fått en påminnelse, hur kan ni veta att jag inte svarat? Är jag verkligen anonym?

Du är anonym i ditt genomförande av enkäten och dina svar. Vi kommer att skicka ut påminnelser till samtliga 2 gånger under tiden som enkäten är möjlig att svara på.

Mer information

Har du fler frågor vänligen kontakta oss på:

info@fritidsforum.se

Kategorier: Aktuellt