Fritidsgårdar

Sveriges fritidsgårdar och mötesplatser

Fritidsgårdarna i Sverige är en grund för att få barn, unga och unga vuxna att utvecklas genom en meningsfull fritid.
Utvecklingen sker inte av sig själv utan genom främjande arbete av kompetent och nyfiken personal som arbetar för att stärka barn, unga och unga vuxna på deras fritid.
Fritidsforum som riksförbund har i många år arbetat för att utveckla metoder och kompetensutveckla personal inom den öppna fritidsverksamheten. Vi värnar om fritidsledarens yrkesroll och mötesplatsens betydelse för samhället. Vi arbetar för ett inkluderande arbets- och förhållningssätt samt för att samhället ska se mötesplatserna som ett lärande forum för målgrupperna.