VÅRT ARBETE RIKTAR SIG TILL

FRITIDSGÅRDAR

Fritidsgårdarna i Sverige är mötesplatser som ska ge  barn och unga möjlighet att utvecklas. Fritidsforum arbetar för att stötta fritidsgårdarna – genom utbildningar och insatser som ser till att barn- och ungas röster hörs. Ta del av våra utbildningar, klicka här

ÖPPNA MÖTESPLATSER

Förutom fritidsgårdarna arbetar vi med öppna mötesplatser  för möten mellan barn, unga och/eller vuxna. Det finns många föreningar som driver mötesplatser för barn och unga. På Fritidsforum säkerställer vi att de som är engagerade  får stöd, metoder och verktyg för att fortsatt utveckla sina verksamheter. 

TILLSAMMANS

Klicka här!

VI FÖRSTÅR DET

Förändring sker inte utav sig själv, det krävs samverkan mellan olika parter som ser samma vision. Vi tror på kraften att samverka, tror du?

FRITIDSLEDARENS YRKESROLL

Arbetsfältet för fritidsledaren är den fria tiden, något som gör rollen unik och ger möjlighet att skapa långsiktiga relationer med barn och unga. Viktiga grundstenar  i den kontakten är det frivilliga medverkandet/deltagandet, ett lustfyllt lärande och en större grad av  egenmakt (att ha styrka och självständighet att påverka sitt eget liv).  Ett främjande förhållningssätt där fokus ligger på kompetens, resurser och möjligheter  är av avgörande betydelse, liksom kontexten, närmiljön. Fritidsledaren arbetar för social-, kulturell och demokratisk utveckling i lokalsamhället i samverkan med andra aktörer.

PERSONAL INOM ÖPPNA MÖTESPLATSER

Många verksamheter idag som driver mötesplatser är civilsamhällsaktörer. Du som personal och arbetar med barn och unga har nu möjlighet att ta del av samma förmåner som personal på fritidsgårdar, allt från utbildningar till generellt stöd. Arbetet med barn och unga är i ständig förändring, i takt med digitaliseringen som i sin tur ställer krav på nya arbetsmetoder, anpassningsbarhet och nyfikenhet. Kontakta oss för att se just dina möjligheter!

DU ÄR VIKTIG

Se varför

DU ÄR UNIK

Din roll som personal i arbete med barn, unga och unga vuxna är viktig. Fritidsforum vill påminna dig om att du inte är ensam. Vi finns här för dig!