I dagarna har vi fått höra från er medlemmar att Svenska Settlementförbundet har hört av sig gällande redovisningen av ungdomsverksamheten och vilka som ska vara medlemmar i Fritidsforum.

Det är otroligt viktigt att påpeka att Svenska Settlementförbundet varken nu eller tidigare har någon rätt att prata i Fritidsforums namn. Det är viktigt att även påpeka att de inte är en del av Fritidsforums organisation och då heller inte ska ha någon redovisning gällande ungdomsverksamhet från er.

Naturligtvis så har inte Svenska Settlementförbundet något mandat att besluta om vilka som kan vara våra medlemmar, utan de kan enbart tala för sin egen del.

Ni medlemmar bygger tillsammans med oss, vår agenda. Ni medlemmar utgör grunden för verksamheten för Fritidsforum och vi kommer jobba hårt för att se till att medlemskapet kommer till nytta för er. Fritidsforum fortsätter vara en ungdomsorganisation med ett helhetsperspektiv att arbeta för ungas bästa.

Vi ser att detta inte är möjligt att uppnå om inte vuxna representanter inom medlemsorganisationerna också är med. Vi ser att vi behöver samverka på samtliga plan. Allt ifrån unga på mötesplatserna till ledare, samordnare, chefer och även beslutfattare som tillsammans arbetar för att nå en bättre fritid för unga och en öppen fritidsverksamhet för alla. Av den anledningen finns det redan nu en bredd hos er som ger oss möjlighet att göra ett bra jobb. Ett bättre jobb.

Vi beklagar all förvirring, förstår att det är rörigt och naturligtvis finns vi tillhands om det uppstår några funderingar.

Vänligen
Klas Marklund 073 376 63 94
Förbundssekreterare Fritidsforum