Nu är det dags att redovisa!

Redovisningen skall lämnas in senast 31 juli (vid förseningar av redovisningen hör av er till kansli@fritidsforum.se)

Nu är det dags att ha årsmöte 2022 och redovisa vad ni gjorde under förra året (2021). Följ gärna mallen som finns att hämta här och fyll i alla uppgifter.

Medlemsregistret är digitalt. Ni kommer få en länk till en sida som heter MyClub där ni fyller i alla uppgifter. Har ni inte fått en inbjudan till den e-postadress ni uppgett vid registrering så kontakta oss.

När redovisningen är lämnad, alla papper i fyllda och inskickade, kommer det årliga bidraget 2500 kr + 50 kr per medlem att utbetalas.

Gör ni ändringar i stadgarna måste ni bifoga nya stadgar! Stadgarna finns att hämta här.

Eftersom Fritidsforum har många föreningar önskar vi att om ni har frågor om er förening eller om utbetalningar att ni mejlar frågorna till kansli@fritidsforum.se. Glöm inte att skriva föreningens namn och telefonnummer vi kan nå er på.

Årsmötesprotokollet skickas enklast in genom mappen Filer i MyClub