Redovisa förening

Nu är det dags att redovisa för 2020.

Redovisningen skall lämnas in senast 31 juli (vid förseningar av redovisningen hör av er till kansli@fritidsforum.se)

Nu är det dags att ha årsmöte 2020 och redovisa vad ni gjorde under förra året (2019). Följ gärna mallen som finns att hämta här och fyll i alla uppgifter.

Medlemsregistret är digitalt. Ni kommer få en länk till en sida som heter MyClub där ni fyller i alla uppgifter. Har ni inte fått en inbjudan till den e-postadress ni uppgett vid registrering så kontakta oss.

När redovisningen är lämnad, alla papper i fyllda och inskickade, kommer det årliga bidraget 2500 kr + 50 kr per medlem att utbetalas.

Gör ni ändringar i stadgarna måste ni bifoga nya stadgar! Stadgarna finns att hämta här.

För att kunna ladda hem blanketterna behöver ni en pdf.-läsare som ni kan hämta här.

Blanketterna:

Årsmötesprotokoll

Stadgar

Eftersom Fritidsforum har många föreningar önskar vi att om ni har frågor om er förening eller om utbetalningar att ni mejlar frågorna till kansli@fritidsforum.se. Glöm inte att skriva föreningens namn och telefonnummer vi kan nå er på.

Årsmötesprotokollet skickas enklast in genom mappen Filer i MyClub