Denna film är Fritidsforums demokratiläger 2021 som leds av vår projektledare Mediha Ahmadi och faller inom ramen för projektet Plats för ungt inflytande 2.0!
I två dagar tog vi oss an frågor om ungas inflytande och delaktighet inom den öppna fritidsverksamheten men också samhället i stort. Vi behandlade ämnen såsom demokrati och normer, ledarskap, goda förebilder och den demokratiska processen.
Här diskuterade vi även inkludering, där vi gav varandra tips om hur man bryter underordning och tar plats.
 
Stort tack till de medverkande kommunerna och till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF som gör detta möjligt!
Producerad av: aphfilm @instagram

Kategorier: Aktuellt