Details
Date:

september 15

Time:

10:00 f m - 01:00 e m

Organizer

Klas Marklund

Email: klas.marklund@fritidsforum.se Phone: 0733766394

Coachande förhållningssätt

Vad innebär ett coachande förhållningssätt?

I ditt dagliga arbete behöver du kunna stötta dina kollegor och din målgrupp till att göra ett bra arbete, både enskilt och tillsammans. Där ett mer traditionellt ledarskap, lätt fastnar i att styra, kan det coachande förhållningssättet ge kraft och inspiration till utveckling samt  växande kraft till både individ och grupp.

Hur genomför du coachande samtal?

Som människor är vi mer motiverade att testa nytt eller jobba mot ett mål om vi själva har varit med och utformat detta. Du behöver lyssna efter medarbetarens inneboende kunskap och idéer och utmana. Här kommer du behöva arbeta med att inte ge råd eller direktiv. Under kursen får du träna på att lyssna aktivt och att formulera frågor som leder till utforskande, insikt eller handling.

Hur använder vi coachande verktyg för att stärka gruppens problemlösning Ett coachande förhållningssätt är ett sätt för ledaren att låta olika perspektiv få vara en del av problemlösningen. Här kan vi tydliggöra förändring ur målgruppen och kollegors synvinkel. Du stöttar dem i att hitta sitt nuläge och vad som behöver göras eller undersökas för att kunna gå vidare. Under kursen undersöker vi olika frågor som vi kan använda för att öppna upp för fler perspektiv.

Välkommen till utbildningen coachande förhållningssätt.

Under dagen kommer vi att gå igenom:

– Ungdomar och unga vuxnas utveckling

–  Motivation, hur funkar det?

– Vad coachande förhållningssätt innebär

– Att använda coachande verktyg för att stärka utveckling

Plats: Gotoomeeting (Digitalt)

Tid: 10.00 – 14.00

Anmälan: info@fritidsforum.se

Kostnad: 500 kr för medlemmar och 1000 kronor för övriga

 

Kategorier: