Temadag: Främja Innanförskap

Laddar Evenemang
Den 29.e maj välkomnar vi er till en halvdag med föreläsningar och workshops kring hur vi kan arbeta för innanförskap genom att utveckla bemötande för just det.
 
Dagen består av:
 
Klas Marklund – Förbundssekreterare, Fritidsforum
Hur arbetar vi områdesbaserat och använder oss av samma tonalitet?
Det salutogena perspektiv ger ökad social trygghet och stöd till barn och unga i området. Hur når vi dit med metoder som skapar tid snarare än tar tid. Vilka samverkar vi med och hur fokuserar vi på de positiva effekterna.
 
Make Equal
Under föreläsningen utforskar vi tillsammans vilka rådande normer som finns kopplat till maskuliniteter i dagens samhälle. Vad innebär det egentligen att vara kille, hur påverkas unga av föreställningar kring manlighet och vilka normer tenderar att bli destruktiva, både för killar själva och andra? Vidare lyfts vikten av att ha ett inkluderande bemötande när en möter och arbetar med unga, inte minst när det kommer till att bredda perspektiven gällande maskulinitetsnormer.
 
Tid och datum: 29 maj kl 9.00 – 12.00
Plats: Digitalt
Kostnad: kostnadsfritt för medlemmar och 750 kronor för övriga
Anmälan: info@fritidsforum.se