Psykisk och fysisk hälsa – Sundsvall

Laddar Evenemang

Med medel från Folkhälsomyndigheten riktar vi oss nu in på hur vi skapar det främjande arbetet för psykisk, fysisk hälsa och suicidprevention. Hur gör vi egentligen fritiden till den bästa arenan för välbefinnande? Detta är en del i det arbetet.

Eventet kommer under digitalt med fokus på:

– Hur mår unga idag?
– Vad innebär det främjande förhållningssättet för psykisk, fysisk hälsa samt suicidprevention?
– Hur får vi till hälsofrämjande samtal i vardagen?
– Vilka resurser saknas?
– Hur arbetar Fritidsforum framåt?

Tid: 15 april 10.30 – 12.00
Plats: Digitalt
Anmälan: info@fritidsforum.se