Psykisk och fysisk hälsa på fritiden i Stockholm – FULLSATT

Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

 

 

Med medel från Folkhälsomyndigheten riktar vi oss nu in på hur vi skapar det främjande arbetet för psykisk, fysisk hälsa och suicidprevention. Hur gör vi egentligen fritiden till den bästa arenan för välbefinnande? Detta är en del i det arbetet.

Eventen kommer under mars att ske i Stockholm och Gävle (fler orter kommer att bokas) med fokus på:

– Hur mår unga idag?
– Vad innebär det främjande förhållningssättet för psykisk, fysisk hälsa samt suicidprevention?
– Hur får vi till hälsofrämjande samtal i vardagen?
– Vilka resurser saknas?
– Hur arbetar Fritidsforum framåt?

Tid: 9.30 – 12.00
Plats: Stockholm, lokalen återkommer vid med i anmälningsbekräftelsen
Anmälan: FULLSATT