Är du mellan 15-18 år?
Fritidsforum har samlat in ungas röster i en enkät om rasism, allas lika värde och möjligheten att påverka. Nu är det dags för nästa steg i projektet ”Education for all SDG 4.7” som handlar om det globala hållbarhetsmålet 4.7. Där står det att alla som går i skolan ska få utbildning för att kunna främja en hållbar utveckling. För att det ska bli så måste dagens unga få vara med och påverka utvecklingen.

Vi vill höra vad du tycker!
Vilka problem ser du på de arenor du rör dig? Vad tror du behöver göras för att alla människor ska behandlas lika och ingen ska diskrimineras? Hur tror du att man kan göra det lättare för unga att göra sin röst hörd i frågor som är viktiga för dem? Och hur gör vi för att skapa en hållbar utveckling?

Var med på ett digitalt dialog-möte där mellan 5 – 10 unga samlas för att prata om de här frågorna. Tillsammans med svaren från enkäten lämnar vi över en samlad bild av ungas röster till det nordiska ministerrådet. Syftet är att unga ska få ett reellt inflytande och påverka utvecklingen.

När? 15 februari kl. 16.00 – 17.30 inkl pauser
Var? Zoom. Du får länk skickad till din mail.
Vad ska vi göra? Stunden vi har tillsammans delas upp i två delar.

I del 1 berättar vi kort om vad Agenda 2030 och målet 4.7 handlar om. Hur ser det ut för barn och unga i Sverige idag? Vad tycker andra unga som svarat på enkäten? Och vad säger andra unga i Finland, Danmark, Norge, Island och Grönland?

I del 2 finns möjlighet att dela erfarenheter, idéer på lösningar och vad ni tror behövs för att världen ska ha nå målet år 2030. Det finns möjlighet att rösta anonymt och vi kommer också höra om ni känner igen er beskrivningarna som andra unga i de nordiska länderna delat.

Din röst är viktig! Vi hoppas du vill vara med.

Anmäl intresse till projektledaren Paulina Gunnardo
mail: paulina.gunnardo@fritidsforum.se

Läs mer om projektet ”Education for all SDG 4.7” här