Demokrati, InflytandeDelaktighetLedarskap samt ”Att våga ta plats” var slagorden och mantran under Fritidsforums Demokratiläger 2021. Tillsammans med över 30 ungdomar besökte Fritidsforum Barnens By i Hästveda där det hölls en två-dagars intensiv utbildningsläger som en del av vårt projekt ”Plats för ungt inflytande 2.0”, finansierad av MUCF. 

Ungdomar från olika mötesplatser såsom Zigzag och Fryshuset i Malmö, Ungpuls i Linköping och fritidsgården Tomtebo i Värmdö, samlades under ett tak där de hade möjlighet att vibe:a och lära känna varandra. Demokratilägret startade 28:e augusti där ungdomarna blev välkomna till ett fullspäckat schema med interaktiva workshop och föreläsningar – allt från barnkonventionen, agenda2030, demokrati och normer till inspirationsföreläsningar om att tro på sig själv och hur man kan organisera en grym festival, som SUPER GÄHDA i Linköping.  

Lägret avslutades med fortsatt utbildning och avskedskramar då ungdomarna sedan skiljdes åt efter en intensiv och lustfylld helg. En återkommande kommentar var ungdomarnas glädjande ord om gemenskap, lärdom och inspiration.  

Jag har lärt mig att alla barnen är lika mycket värda och spelar ingen roll om etnicitet, religion och vilket land man kommer ifrån. Det kan jag ta med mig resten av livet och veta att jag har rätt till det jag behöver och ska behandlas lika mycket som de andra
Morsal16 år.

Håll utkik för kommande film från demokratilägret på våra sociala medier. 

Följ oss på Facebook: Fritidsforum 

LinkedIn: Fritidsforum Riksförbundet Sveriges fritids- och hemgårdar 

Instagram: @fritidsforumriksforbundet