Kurs: Delaktighet och inflytande i öppen fritids- och ungdomsverksamhet

Hur ser ert demokratiska uppdrag ut på er mötesplats för unga? Är den öppna fritidsverksamheten tillgänglig för ungas delaktighet och inflytande? Är besökarna konsumenter eller producenter av fritidsverksamhet? Det och lite till reder vi ut tillsammans. Målet med utbildningen är att stimulera och stärka fritidsledare och ungdomsarbetare i arbetet som leder till att unga får ökat inflytande och större makt över sin fritid. Kursen riktar sig till personal som arbetar i öppen fritids- och ungdomsverksamhet och som söker inspiration och vill stärka sitt demokratiska arbete. Omfattning: heldag, dagtid.

Målgrupp:    Fritidsledare, ungdomsarbetare, ledningspersoner och chefer som arbetar i eller med öppen fritids- och ungdomsverksamhet

Datum, tid och plats:

  • Tisdagen den 27 september 9:00 – 17:00, Stockholm     
  • Onsdagen den 9 november 9:00 – 17:00, Malmö

Kursledare:   Maud Björnstedt, Malin Atterling

Kostnad: 800 kr för medlemmar och 1100 för icke medlemmar

Frågor: kansli@fritidsforum.se

Anmäl dig här!