Jobbar du med ungdomar 13-17 år gamla eller är du själv i den åldern? På Fritidsforum vill vi komma i kontakt med fem ungdomar 13-17 år som vill vara med och skapa ett dataspel tillsammans med unga i Finland och Island.

Spelet byggs från grunden och handlar om de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, som ska säkra frihet, välstånd och miljö för framtida generationer. Planen antogs av FN:s generalförsamling 2015. Både globala och lokala frågor kommer att ingå i spelet, som är tänkt att kunna användas inom öppen fritidsverksamhet och bland unga, för att öka kunskapen om hållbarhetsmålen. Det kan också användas i skolan.

Spelet skapas i workshops där ungdomar och handledare från Sverige, Finland och Island deltar. Vi talar engelska under de digitala träffarna men det räcker med att man förstår och kan tala litet för att vara med – och har tillgång till en dator. Deltagarna bjuds på mat och dryck under träffarna och får ett diplom efteråt, där det framgår att de har varit med och skapat ett dataspel. Spelet görs först på engelska och översätts sedan till svenska, finska och isländska.

Datum och tid för workshops är:
Tisdag 23 mars 1600-1900
Tisdag 13 april 1600-1900
Tisdag 4 maj 1600-1900

Vi träffas ytterligare en gång och testar och utvärderar det färdiga spelet, det blir senare i maj eller början av juni och datum och tid bestäms senare. Spelet lanseras i augusti, tillsammans med en manual.

Anmälan om intresse görs så fort som möjligt till Fritidsforum; carolina.ehrnrooth@fritidsforum.se

Att skapa det nya dataspelet är en del av ett projekt som heter ”Sustainability 2030 – Nordic Youth as Game Creators”. Fritidsforum jobbar i projektet tillsammans med ungdomsorganisationerna Samfés på Island och Nuortenakatemia i Finland. Projektet finansieras av Nordisk kulturkontakt, en institution under Nordiska ministerrådet, det officiella nordiska samarbetet.