Välkommen till en kurs för personal som arbetar med unga där du får träna på att genomföra coachande samtal.

Vad innebär ett coachande ledarskap?
I ditt dagliga arbete behöver du kunna stötta dina kollegor och din målgrupp att göra ett bra arbete, både enskilt och tillsammans. Där ett mer traditionellt ledarskap lätt fastnar i att styra kan det coachande ledarskapet ge kraft och inspiration till utveckling. och ge styrka och växtkraft till både individ och grupp.

Hur använder vi coachande verktyg för att stärka gruppens problemlösning
Ett coachande förhållningssätt är ett sätt för ledaren att låta olika perspektiv få vara en del av problemlösningen. Här kan vi tydliggöra förändring ur målgruppen och kollegors synvinkel. Du stöttar dem i att hitta sitt nuläge och vad som behöver göras eller undersökas för att kunna gå vidare. Under kursen undersöker vi olika frågor som vi kan använda för att öppna upp för fler perspektiv.

Hur genomför du coachande samtal?
Som människor är vi mer motiverade att testa nytt eller jobba mot ett mål om vi själva har varit med och utformat detta. Du behöver lyssna efter medarbetarens inneboende kunskap och idéer och utmana. Här kommer du behöva arbeta med att inte ge råd eller direktiv. Under kursen får du träna på att lyssna aktivt och att formulera frågor som leder till utforskande, insikt eller handling.

Kursinnehåll

  • Vad  coachande ledarskap innebär
  • Att använda coachande verktyg för att stärka utveckling
  • Hur du genomför ett coachande samtal

Kursen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Vi skräddarsyr utbildningarna för att bäst passa just era medarbetare och verksamhet.

Målgrupp: Personal som arbetar i öppen kultur- och fritidsverksamhet med ungdomar

Tid: 6h uppdelat på 2 halvdagar.

Anmälan info@fritidsforum.se